BANJA LUKA Prvi radovi na uređenju arboretuma

Zbirka drvenastih biljaka na sto hektara u Trapistima

G. DAKIĆ
24.12.2018 22:41

Arboretum će biti uređen na području šume u naselju Trapisti

Banja Luka će u narednih nekoliko godina dobiti arboretum, odnosno park prirode, koji će se nalaziti na području šume u naselju Trapisti. Da bi Banjalučani što prije dobili ovaj park, počeli su i prvi radovi - u toku je čišćenje i uklanjanje smeća i otpada, a jedan dio šume je već uređen. 

Zona za odmor

Budući park dio je plana Grada i Šumskog gazdinstva da se područje Krčmarica i Trapista pretvori u zonu za odmor i rekreaciju. Park-šuma, koji predstavlja zbirku drvenastih biljaka uzgajanih na otvorenom prostoru, prostirat će se na oko 100 hektara na području između Mađira, Banjalučke pivare, Slatinskog puta i obale Vrbasa.

- Predviđeno je da ovaj prostor, osim naučnoj i obrazovnoj funkciji, bude posvećen i drugim oblicima javne upotrebe, aktivnoj rekreaciji, izletima, prikladnim oblicima ugostiteljstva, javnim događanjima - kazao je Ognjen Šukalo sa Arhitektonsko-geodetsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

On je zajedno sa Jugoslavom Brujićem iz Udruženja „Arbor magna“ uradio elaborat o podizanju arboretuma u okviru Park-šume u Trapistima.

Postepeni razvoj

Svi sadržaji planirani na prostoru Trapista, kazao je on, razvijat će se postepeno, tokom niza godina.

- U arboretumu će se nalaziti brojne vrste drveća, grmlja i drvenastih puzavica iz svih dijelova svijeta koji imaju umjerenu klimu - kazao je Šukalo.

Vrste s Balkana 

- Posebni odsjeci bit će predviđeni za kolekcije vrsta sa Balkanskog poluostrva, dok će veliki dio ukupne površine obuhvata, najmanje jedna trećina, ostati pod postojećom prirodnom šumom sa autohtonim lokalnim vrstama – kaže Šukalo.

NA VRH