PONIŠTENA JAVNA NABAVKA

Upitan doček Nove godine u Banjoj Luci

Marketinška agencija "Stars & more" nije dostavila ponudu

H. J. I.

Ne zna se hoće li biti organiziran javni doček

Foto: Arhiva


Prije dva dana poništena je javna nabavka u vezi organizacije proslave Nove godine, jer marketinška agencija "Stars & More" kojoj je upućen poziv nije dostavila ponudu. 

Šta piše u Odluci

Komisija za predmetnu javnu nabavku provela je pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci sa privrednim subjektom "Stars & More" d.o.o piše Buka.

- Poziv za pregovaranje (tenderska dokumentacija) privredni subjekt "Stars & More" d.o.o Jevrejska 6, Banja Luka, preuzeo dana 08.11.2021. godine. Istog dana ugovorni organ, informaciju o pregovaračom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci objavio na web sajtu Grada Banja Luka, u skladu s članom 28. stav (4) - stoji u Odluci.

Pružalac usluge ima eksluzivno pravo te sklopljene ugovore sa izvođačima muzičkog programa navedenih u tehničkoj specifikaciji. 

Ponude nisu dostavljene

Procijenjena vrijednost javne nabavke navedene u zahtjevu za javnu nabavku Odjeljenja za privredu je 80.000,00 KM.

- Rok za podnošenje ponuda je istekao dana 10.11.2021. god. u 11:00 sati, a otvaranje ponuda je bilo zakazano istog dana za 11:40. Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, nijedan ponuđač nije dostavio ponudu. 

S obzirom na to da do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, komisija je ugovornom organu predložila donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke. Ugovorni organ je prijedlog komisije prihvatio i odlučio kao u dispozitivu - stoji u Odluci o poništenju postupka nabavke.

NA VRH

Podijeli članak na