IZVJEŠTAJI Skenderija prošlu godinu završila s gubitkom od pola miliona KM

Od ukupnih prihoda polovina ide na plaće i naknade NO i Skupštini

K. KEŠMER
26.10.2014 19:57

Prema podacima Izvještaja o poslovanju do kojeg smo došli, Centar Skenderija jedno je od 13 javnih preduzeća koja su prethodnu godinu završila s negativnim poslovanjem, odnosno s gubitkom od skoro pola miliona maraka!

Smanjili troškove

Kako je navedeno u Izvještaju, koje ćemo objavljivati i za ostale javne kompanije, Skenderija je u 2013. godini ostvarila prihod 5.164.320 KM, što nije bilo dovoljno da se pokriju rashodi.

Kako je pojašnjeno iz menadžmenta, koje predvodi direktor Hajriz Bećirović, najveći pad prihoda je zabilježen kod iznajmljivanja poslovnih prostora u Privrednom gradu, koji su pali za više od 14 posto.

Dalje, kako navode, veliki pad zabilježen je i kod naplate parkinga i garaže, i to za čak 52 posto u odnosu na 2012. godinu. Dodaju kako su imali jako tešku godinu, a na poslovanje je utjecao i srušeni krov Ledene dvorane koji je djelimično popravljen.

No, prema tvrdnjama Uprave, uspjeli su smanjiti rashode za čak 34 posto u odnosu na 2012. godinu. Ali, ipak prema Izvještaju polovina od rashoda, koji iznose više od pet miliona KM ide na plaće i naknade članovima Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća.

Nije se štedjelo

Osim toga, rastrošnost se mogla uočiti na reprezentaciju, odnosno iću i piću, na šta je spiskano 16.425 KM! Nije se štedjelo ni na troškovima raznoraznih seminara i usavršavanja na šta je otišlo 1.536 KM, a u oba slučaja više nego prethodnih godina.

Osim toga, eksterna revizija utvrdila je nekoliko nepravilnosti prilikom naplate usluga gotovinom. Naime, prilikom naplate korištenja, naprimjer, dvorana i parkinga nije vođena tačna evidencija.

Nepotpisani računi

Neovisni revizori utvrdili su da su se za određene namjene davali računi bez potpisa ovlaštenog lica, bez potpisa kupca, odnosno korisnika. Zbog toga su izdali preporuku da se bolje kontrolira ovaj segment poslovanja, jer se tu može izgubiti dosta novca.

Neažurno rješavanje imovine 

Revizori su menadžmentu firme zamjerili i neažurnost prilikom rješavanja imovinskih pitanja Centra Skenderija. Naime, iako je to preporučeno i u prethodnim revizijama to još nije privedeno kraju. Skenderija naime, ima nekoliko objekata koji bi trebali biti u njenom vlasništvu i s kojima bi mogla raspolagati i zarađivati. 
 

  • 16.425 KM za reprezentaciju
NA VRH