Prijedlog rebalansa budžeta KS-a 784.400.000 KM

Prijedlog rebalansa budžeta KS-a 784.400.000 KM Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta KS-a za ovu godinu u iznosu od 784.400.000 KM, što je za 14.100.000 KM manji iznos od trenutnog budžeta od 798.500.000 KM.

Konačnu odluku o izmjenama budžeta donijet će Skupština Kantona Sarajevo. U međuvremenu, radi uravnoteženja budžeta KS-a za ovu godinu Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o privremenom obustavljanju izvršenja pojedinih rashoda i izdataka u budžetu. Svi tekući i kapitalni transferi planirani u budžetu za 2014. godinu trebaju biti obustavljeni do konačnog donošenja Izmjena i dopuna budžeta za ovu godinu, a najduže 45 dana od dana donošenja ove odluke.

Ovo se neće primjenjivati za realizaciju tekućih i kapitalnih transfera planiranih iz kreditnih i namjenskih sredstava, zatim na plaćanje obaveza po kreditima, za povrat javnih prihoda po zahtjevima poreznih obveznika po osnovu rješenja Porezne uprave FBiH, na plaće, doprinose, poreze i naknade zaposlenim, na izdatke za materijalne troškove i ostale redovne mjesečne dotacije.

Vlada će zaustaviti preuzimanje obaveza i predložiti produženje ugovorenih rokova plaćanja. Ukoliko rebalans budžeta ne bude usvojen i nakon isteka 45 dana, Odluka o privremenom obustavljanju izvršenja pojedinih rashoda ostat će i dalje na snazi, saopćila je Pres- služba KS-a.
 

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

NA VRH