Univerzitetski profesori žele na budžet Kantona

U pripremi prijedlog kolektivnog ugovora zaposlenika UNSA-e

A. JAMAKOVIĆ

Pred novim sastavom Vlade KS naći će se i zahtjev zaposlenika Univerziteta u Sarajevu (UNSA) za definiranje kolektivnih ugovora, čime će biti izjednačeni s ostalim budžetskim korisnicima. To do sada nije bio slučaj, a primanja univerzitetskih profesora i ostalih zaposlenih razlikovala su se u zavisnosti od vrste fakulteta.

Nastavni rad

Prema riječima predsjednika Sindikata UNSA-e Berka Zečevića, njihov centralni odbor napravio je nacrt kolektivnog ugovora, a do kraja mjeseca je rok da fakulteti iznesu svoje sugestije i prijedloge.

berko-zecevic11

Foto: Arhiva (Zečević: Sublimira interese)

- Startne plaće bi bile iste, a u zavisnosti od dopunskih aktivnosti fakulteti bi finansirali dodatne poslove. Suština je napraviti pravilnik za kontrolu raspodjele sredstava, jer trenutno nema jedinstvenog kriterija među fakultetima. Jasno će se znati koliko ko može dobiti novca i na koji način - kazao nam je Zečević.

Kolektivnim ugovorom Vlada će se obavezati da akademskom osoblju osigura osnovne uvjete za nastavni i naučnoistraživački rad te uvjete za napredovanje. Koeficijenti za plaće neće biti manji u odnosu na zaposlenike u državnoj službi.

Zajednički interesi

Nacrtom je predviđeno da se uskladi osnovica plaće s dosadašnjih 104 na 276 maraka, ali bi se smanjili koeficijenti. Tako bi startna plaća redovnih profesora iznosila 2.484 KM umjesto dosadašnjih 1.664.

- Nacrt ne ugrožava nikoga na UNSA-i, već sublimira zajedničke interese. Insistirat ćemo da se poštuje autonomija Univerziteta - pojasnio je Zečević.

Utvrditi kriterije

- Vlada bi trebala definirati kriterije za izbore u zvanja. Ne može se tražiti od nekoga da doktorira u roku s plaćom od, naprimjer, 800 ili 1.000 KM, ako godina tog studija košta 7.000 maraka – rekao je Zečević.  

 

NA VRH

Podijeli članak na