UŽIVO Ukinut bijeli hljeb i u Kantonu Sarajevo

U toku hitna sjednica Skupštine KS

A. J. – A. Š. H.

18:00  Zastupnik Mirsad Pindžo (DF) kazao je da su  svi kantoni nezadovoljni ovim zakonom, a ne samo Sarajevo.

- Sarajevo treba da predloži izmjene zakona, ali ne u hitnoj proceduri. Ove stvari se moraju hladne glave i na bazi analiza usaglasiti. Nadam se da ćemo naći način da spriječiti daljnji antoganizam drugih kantona prema Sarajevu. Čini se da je taj politički antogonizam iz tuzlanskog i zeničkog kantona veći nego iz RS-a. Nećemo dozvolit da Sarajevo postane novi Beograd, barem ne po ovom političkom pitanju – dodao je Pindžo

17:50 Zastupnik Kemal Ademović (SDA)je predložio da se pored navedenih uvrste još dva zaključka.

- Da se nalaže zastupnicima u Domu naroda koji dolaze iz KS skinu sa dnevnog reda prijedlog i spriječe donošenje zakona, do analize sveobuhvatne vlasti.
 
Predlažem i da se formira jedna radna grupa koja će pripremati i ove zastupnike i učestvovati na svim pregovorima – kazao je Ademović

17:20 Kako je kazala zastupnica Segmedina Srna – Bajramović (SDP)Kanton Sarajevo se nalazi u vrlo teškom položaju.

 - Moramo pokazti da svi želimo riješiti probleme u Kantonu. Moramo podsjećati da je sami zakon u početku svima odgovorao. Mjesecima imamo incijativu Tuzlanskog kantona, da se ukine posebni koeficijent KS-a. Argumentacija Tuzlnaskog kantona je jednostrana. Izmjena zakona nije prihvatljiva, jer vodi ka poreznom šoku, i važno je da se ovaj proces zaustavi

16:30 Kako je u svom izlaganju kazao v. d. premijera vlade KS Muhamed Kozdara (SDA) Tuzlanska inicijativa odnosi se brisanje pondera 2, što će dovesti do smanjenja stopa učešća u raspodjeli prihoda Kantona Sarajevo sa stope od 29,553 posto na stopu 17,818 posto, ili vrijednosno iskazano sa 355.032.599 KM na 214.037.344 KM , što je za 140.995.255 KM manje nego što bi trebali dobiti po proekciji za 2015 godinu.

- Navedena inicijativa je neprihvatljiva najmanje iz jednog razloga, a to je da Kanton Sarajevo na JRT BiH uplati između 42,% i 45% indirektnih poreza od ukupne uplate iz FBiH. Podatak je nezvaničan i mi godinama tražimo potvrdu od viših niva vlasti FBiH i BiH – dodao  je Kozadra.

16:15 Nakon pauze za ručak nastavljena je hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, a na redu je Informacija o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Skupština KS pokrenula je inicijativu da se obustavi procedura izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH po zahtjevu Tuzlanskog kantona i ostalih, te da se sačini sveobuhvatna prijava i ubiranja indirektnih poreza po svim nivoima vlasti.

Također su pokrenuli inicijativu da se napravi analiza vanjskog duga kod svih nivou vlasti, a potom pokrenu izmjene Zakona o dugu, zaduženju i garancijama.

15: 10  U toku je pauza za ručak na hitnoj sjednici Skupštine KS. Nastavak je zakazan za 16 sati kada će se raspravljati o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

14:45 Usvojena je dopuna Odluke o usklađivanju statusa preduzeća "Rad" sa zakonom o javnim preduzećima u FBiH. Zastupnici su se složili da je neophodno sistemski urediti ovu oblast te da je ova odluka samo jedan segment u rješavanju problema.

Ministar Petrović je kazao da je riječ o hitnim mjerama kako bi bolesni i opasni psi bili uklonjeni s ulica.

Skupština je imenovala privremeni Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju čime će rad ove ustanove biti konačno odblokiran.

14:15 Trenutno je u toku rasprava o dopuni Odluke o usklađivanju statusa preduzeća "Rad" sa zakonom o javnim preduzećima u FBiH. U uvodnom izlaganju ministar prostornog uređenja Zlatko Petrović kazao je da će usvajanjem odluke biti omogućeno "Radu" da u okviru svoje djelatnosti registrira higijenski servis koji je nadležan za uklanjanje pasa lutalica s ulica.

U ime Udruženja građana za zaštitu životinja SOS zastupnicima se obratila Dalida Kozlić koja je kazala je parcijalna provedba zakona samo produbljenje agonije u ovoj oblasti.

- Odgovorni se bave samo posljedicom, a ne uzrocima problema, a to su napuštanje životinja i nekontrolisana reprodukcija.Kantoni moraju napraviti registre kojim će se moći sankcionirati osobe koje napuštaju životinje - rekla je, između ostalog, Kozlić.

13:10 Nakon usvajanja izmjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS zvaničnicima će biti ukinut bijeli hljeb. Kako je u pauzi novinarima kazao zastupnik Peđa Kojević (NS), za bijeli hljeb je u prethodnom periodu potrošeno više od 700.000 maraka.

- Ukinuli smo zastupnicima pravo na bijeli hljeb, ali nismo regulisali odredbe iz državnog zakona koja poslanicima nakon isteka mandata zabranjuju da rade u određenim institucijama. Vlada koja želi da ih građani zaista uzmu ozbiljno i da vrate njihovo povjerenje u institucije, mora krenuti s nizom mjera kao što su ove danas. Put povratak KS na jedan stabilan finansijski osnov je jako dug i ovo je danas bio možda prvi korak ili polukorak, ali je napravljen u pravom smjeru i zbog toga smo ga podržali. Možemo reći da je izvršena hirurška intervencija koja je potpuno opravdano izazivala gnjev građana, ali problem nije sveobuhvatno riješen – kazao je Kojović.

Adnan Solakovića u ime kluba Saveza za bolju budućnost BiH kazao je da ova stranka uvijek podržava ono što je u interesu građana.

- Što se tiče uštede na sljedećoj ćemo sjednici biti radikalniji, a to su skupštine, upravni i nadzorni odbori, komisije...Insistirat ćemo na ukidanju plaća ili njihovom korigiranju na minimalni iznos. To je sada do novog premijera i nove vlade kako će to uraditi, ali ćemo mi na tome insistirati – kazao je Solaković.

Nakon pauze, sjednica je ponovo nastavljena, a usvojene su izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija kojim je predviđeno formiranje Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture te ukidanje Ministarstva stambene politike KS.

Umjesto dosadašnjeg Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša predviđeno je formiranje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Podsjetimo, na inicijativu Klub poslanika SBB-a u Predstavničkom domu PS BiH bijeli hljeb ukinut je i na državnom nivou.

12:10  Zastupnici su usvojili izmjene Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini KS, Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade KS. Ovim izmjenama ukinute su savjetničke pozicije izabranih zvaničnika.

Usvojen je i zaključak da se svi nadležni obavežu da omoguće kantonalnim preduzećima ukidanje savjetničih pozicija.

U toku je pauza kako bi se jasnije definirale izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija kojim je predviđeno formiranje Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture te ukidanje Ministarstva stambene politike KS.

Umjesto dosadašnjeg Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša predviđeno je formiranje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. 

Predloženo je da uposlenici dva ministarstva koja se gase budu premješteni u nova ministarstva bez novih upošljavanja. 

11:10  Počela je hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo kojom predsjedava Sejo Bukva (DF). Zastupnici su usvojili dnevni red, a trenutno se raspravlja o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini KS, Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade KS, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS te Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS.

Ovim izmjenama ukinule bi se savjetničke pozicije izabranih zvaničnika te bijeli hljeb.

Predloženo je da se zakonom obavežu kantonalna preduzeća da unutrašnjim aktima ukinu i savjetničke pozicije u preduzećima.

Kako se moglo čuti, pojedina preduzeća imaju i po sedam savjetnika koji imaju veću plaću od direktora.

Zbog čega prošli saziv to nije uradio. Glasat ćemo za, želimo biti konstruktivni, ali želimo da se smanji teatralnost predlagača Mirsada Pindže – kazao je zastupnik Zvonko Marić (SBB).

I zastupnik Adnan Solaković (SBB) je rekao da će podržati ove zakone iako su generalno protiv hitnih postupaka bez rasprave.

- Predlažem da sve stranke koje su zadužile ministarstva donesu odluku da se učešće u NO i UO ne plaća i smanji plaća. Ovaj prijedlog ću pismeno dostaviti na narednoj sjednici – kazao je Solaković.

 

 

 

NA VRH

Podijeli članak na