Još se ne zna hoće li biti probne eksterne mature

Većina škola, iako nije obavezna, organizira pripremnu nastavu

A. JAMAKOVIĆ
16.03.2015 23:50

Većina škola u Kantonu Saajevo organizirala je i ove godine pripremnu nastavu za polaganje eksterne mature ili to planira uraditi do kraja školske godine.

Poluprazne učionice 

Kako su nam rekli u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, u pojedinim školama, koje su pripremnu nastavu organizirale u decembru prošle godine, učionice su bile poluprazne.

- Vjerovatno je to zbog raspusta, ali je dosadašnja praksa pokazala da se učenici najviše zanimaju za pripremnu nastavu u aprilu, maju ili nakon završetka redovne nastave. Još nije poznato hoće li biti organizirana i probna eksterna matura, jer čekamo izbor novog ministra, koji će donijeti tu odluku u saradnji s nadležnom komisijom - kazala nam je Lamija Husić, stručna savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Ministarstvu.

Prema zakonu, pripremnu nastavu škole nisu dužne organizirati i za nju, kao ni za probnu maturu, nisu potrebna posebna finansijska sredstva iz budžeta.
 
Ponavljaju gradivo 

- Ipak, smatramo profesionalnom dužnošću nastavnika da učenike što bolje pripreme za polaganje eksterne mature iz svog predmeta. Oni to i rade u velikom procentu, ali je osnovni vid pripreme samostalni rad učenika uz pomoć vodiča. Nastavnici i u okviru redovne nastave posebno obrađuju određene teme i ponavljaju gradivo iz prethodnih razreda koje će biti na završnom ispitu - pojasnila je Husić. 

Ne mogu narediti školama

- Ministarstvo nema zakonsku mogućnost da naredi školama organiziranje pripremne nastave. Škole su naši partneri i, generalno, ne ponašamo se naredbodavno - dodala je Husić. 

NA VRH