Većina kapitalnih projekata Grada osuđena na propast!

ANALIZA Ako Vlada KS ne popuni šupljinu u budžetu od oko 5,2 miliona KM

A. NALO
21.03.2015 23:13

Kapitalni projekti u ovogodišnjem budžetu Grada, ako ga u srijedu usvoje gradski vijećnici, najvjerovatnije, bit će osuđeni na propast! Na to je upozorio i član Odbora za društvene aktivnosti Grada Samir Fazlić, koji je kazao da ova jedinica lokalne samouprave neće od Kantona dobiti planiranih oko 5,2 miliona KM uvrštenih u budžet, a koji iznosi oko 12 miliona maraka.

Putni troškovi

Ako se ovaj crni scenarij obistini, to bi značilo da će Grad u svojoj kasi na raspolaganju imati samo oko 6,8 miliona KM! Ovaj iznos trebao bi pokriti sredstva za kapitalne projekte, plaće, materijalne troškove, gorivo, putne troškove, režije...

Međutim, s obzirom na to da je samo za kapitalne projekte planirano 2.223.927 KM, to bi značilo da će bez novca iz Kantona, a izvjesno je da ga Grad neće dobiti, ostati nerealizirani projekti poput izgradnje biciklističke staze, Trebevićke žičare...

S budžetom od 6,8 miliona KM, koliko će mu ostati bez pomoći Vlade KS, gradonačelnik Ivo Komšić moći će samo pokrivati „hladni pogon“, odnosno plaćati administraciju i održavanje Grada kao institucije. U dokumentu budžeta za 2015. za bruto plaće 110 gradskih uposlenika predviđeno je čak 2.607.000 KM, a za plaćanje režija, putnih troškova, nabavku materijala i opreme... 1.841.527 KM.

Biciklistička staza

Grad neće biti u mogućnosti izdvojiti planiranih 300.000 KM za nastavak izgradnje biciklističke staze od Nedžarića do Skenderije, ali i s mrtve tačke pokrenuti izgradnju Trebevićke žičare, za što je u 2015. godini planirano 1.108.607 KM. 

Prema tome, Sarajlije će još dugo čekati da se kao nekad, prije početka agresije na BiH, provozaju do najljepšeg izletišta na Trebeviću.

Uštede u Gradskom vijeću 

Uposlenici u Gradskom vijeću malo su skromniji, pa će u prijedlogu budžeta za ovu godinu najviše novca potrošiti za preseljenje u nove prostorije u Vijećnici. I zato se kapitalna ulaganja predlažu u iznosu od 174.240 KM, jer za nabavku kompjutera treba 72.240 KM. Za nabavku goriva, materijala za rad, putne troškove planira se 646.200 KM.   

Brojke 

260.000 KM za naknade vijećnicima i komisijama 

70.000 KM za svečanu sjednicu na Dan Grada 

150.000 KM za manifestacije međunarodne saradnje   

NA VRH