Završeno zasjedanje Gradskog vijeća, nije usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“

Naredna sjednica zakazana za 22. juli

A. Š. H.

14:53 Sjednica Gradsko vijeća Grada Sarajeva je završena, sljedeća je 22. jula.

14:39 Usvojena je incijativa vijećnika Borisa Riderla da se ambasadama Švicarske i Srbije uputi protestno pismo o hapšenju ratnog komadanta Nasera Orića. 

14:00 Vijećnici su tražili pauzu od 10 minuta kako bi im se donio ugovor koji je gradonačelnik Komšić potpisao sa Direkcijom za ceste u vezi sa postavljanjem reklamnih panoa uz korito Miljacke.

- Grad tim ugovorom gubi 500.000 KM. Gradsko vijeće će tražiti da se taj ugovor obori, jer je potpisan bez naše saglasnosti - kazao je vijećnik Hasan Hodžić

13:33 Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu nije usvojen sa 8 za, 7 protiv, 7 suzdržanih i pet ih nije glasalo.

Vijećnik Dodik je tražio smjenu Skupštine ovog preduzeća zato što je Izvještaj oboren. 

12:59 Direktor preduzeća Olimpijski bazen Avdija Hasanović rekao je  su da su pozvali PIO/MIO na razgovor kako bi se riješio problem doprinosa.

- U narednih nekoliko dana ćemo potpisati ugovor sa Poreznom upravom kako bismo taj problem riješili - rekao je Hasanović.

12:52 Vijećnik Alij Hodžić (SBB) kazao je da bazen ovom gradu treba i to je neosporno.

- Kako će bazen poslovati pozitivno ako nisu doprisnosi radnicima plaćeni  - kazao je Hodžić.

Vijećnik Igor Gavrić u ime kluba SBB-a kazao je da vijećnici SBB-a neće glasati, jer se preko ovog preduzeća kusura kadrovska politika pojedinih stranaka.

- Građani su vlasnici bazena i oni to sve plaćaju - kazao je Gavrić. 

12:20 Usvojne je Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila - Dana grada Sarajeva u 2015. godini., na redu je Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu.

Vijećnik Vedran Dodik je pozvao vijećnike da obore izvještaj bazena. Vijećnik Katica je predložio da se ova tačka povuče do sljedeće sjednice. 

12:14 Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period  01. januar - 31. mart2015. godine, a na redu je Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila - Dana grada Sarajeva u 2015. godini.

11:59 Vijećnici su nezadovoljni činjenicom da u rebalnasu budžeta Kantona Sarajevo nije uvršteno finansiranje Grada Sarajevo za ovu godinu.

Kako je kazao vijećnik Slaven Kovačević (SDP) ne može bivši premijer Muhamed Kozadra reći da se Grad može samo finansirati.

Vijećnik Dodik je kazao da je cilj ovakvog poteza Vlade KS uništiti Grad. 

11:54 Vijećnik Boris Riderle (SDA) tražio je da se Gradsko vijeće očituje o hapšenju ratnog komadanta Nasera Orića.

- Tražim da se uputi protestno pismo - rekao je Riderle.

O ovome će se raspravljati na tački Vijećnička pitanja i inicijative. 

11:45 Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 31.12.2014. godine je usvojen sa 17 za i 10 sudržanih. Na redu je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 31.03.2015. godine.

11:37 Nakon pauze nastavlja se sjednica Gradskog vijeća. U pauzi  zasjedalo je etičko vijeće koje je utvrdilo da su sve diskusije i prijedloge sa sjednice uzelo u razmatranje. 

- Donijelo smo odluku da ovaj Prijedlog danas povučemo kako bismo ga još doradili - kazao je predsjednik etičkog vijeća Vedran Dodik.

Sa 27 glasova usvojen je dnevni red, a prva tačka je radnopravni status predsjedavajućeg Gradskog vijeća.  Odluka je usvojena sa 17 glasova, suzdražnih je bilo 9. Tako da od danas predsjedavajući Suljo Agić dužnost obavlja profesionalno.

10:56 Trenutno je pauza od pola sata. 

10:50 Vijećnik Dodik je predložio da se u dnevni rad uvede tačka o izboru dogradonačelnika, jer Gradsko vijeće nema drugog zamjenika, a što je pravilo. 

- Ista situacija u Federalnom parlamentu je u i Gradu Sarajevu, jer nemamo većinu. Predložio bih da se uvrsti Odluka o profesionalnom objavljanju dužnosti predsjedavajućeg Gradskog vijeća - dodao je Dodik. 

Vijećnici su glasali i prijedlog o izboru dogradonačelnika nije prošao, dok je Odluka o profesionalanom objavljanju dužnosti predsjedavajućeg Gradskog vijeća uvrštena u dnevni red. 
Šef kluba SDA Velija Katica tražio je da se sa dnevnog reda povuče Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva, zato što nisu prihvaćene sugestije vijećnika. 
Predsjednik etičke komisije Vedran Dodik kazao je da je iznenađen diskusijom Katice. 

- Etičko vijeće je dva puta zasjedalo i ovo se već godinu i po povlači. Vijećnici su mogli tražiti amandmane,ali to niko nije uradio. Kodeks obuhvaća gradonačelnika i zamjenike i zbog toga se ovo ovoliko dugo povlači. Članovi komisije su tu i možemo se sada sastati - rekao je Dodik. 

10:29 Gradonačelnik Ivo Komšić (SDP) tražio je da se sa dnevnog reda povuče Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zgrada u vlasništvu Grada Sarajeva, kako bi se doradio ovaj Prijedlog.

 Vijećnici su pozvali gradonačelnika da ovu tačku razmatraju u formi nacrta. Kako je kazao šef Kluba Saveza za bolju budućnost (SBB) Enes Husejnović, za sljedeću sjednicu već može pripremiti ovaj dokument kako se ne bi gubilo vrijeme.

Predsjedavajući Suljo Agić (SDA) kazao je da su klubovi mogli djelovati amandmanski, ali to nisu učinili. 

Gradonačelnik Komšić kazao je da je obavio razgovore sa predsjednicima klubova i došli su do zaključka da treba povući.

- Prijmjedbe koje sam ja dobio jučer, bile su opravdane. Naša odluka mora biti usklađena sa općinskim, jer one imaju više iskustva sa tim. Na narednoj sjednici ovo će biti na dnevnom redu - rekao je Komšić. 

10:16 Počela je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva na kojoj će vijećnici raspravljati o Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01. januara - 31.decembra 2014. godine i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01. januara - 31. mart 2015. godine. Pored toga pred vijećnicima će se naći i Izvještaj o radu i poslovanju JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu. 

 

NA VRH

Podijeli članak na