Općina Novi Grad sanira klizište u ulici Grada Bobovca u Buča Potoku

Izdvojeno 300.000 KM

Fena
10.05.2016 15:54

U ulici Grada Bobovca u sarajevskom naselju Buča Potok, počeli su radovi na sanaciji klizišta koje već deset godina ugrožava sigurnost mještana, odnosno 20-tak kuća i saobraćajnicu koju koristi najveći dio stanovništva ovog naselja, a uzrokovano je podzemnim i oborinskim vodama.

Sanacijom ovog klizišta na adekvatan će se način riješiti odvodnja podzemnih i oborinskih voda, a sanirat će se i oštećena saobraćajnica.

Nakon uklanjanja starog potpornog zida, radnici firme Orman započeli su armirano - betonske radove, postavljanje kosih i vertikalnih stubova (šipova) dužine sedam metara.

Sanacijom je predviđena izgradnja zida dužine oko 60 metara i oko pet metara visine. Također, planirano je postavljanje ograde iza zida, te sanacija saobraćajnice i izrada trotoara.

Radovi će koštati oko 150.000 KM, a projekt se realizira u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo koji vrši stručno - tehnički nadzor.

U proteklom periodu Općina Novi Grad Sarajevo finansirala je sanaciju tri klizišta, u ulici Ragiba Džinde do broja 156 i ulici Hekim Oglu Alipaše od broja 52 do broja 56 u Boljakovom Potoku, te klizišta u ulici Izeta Karšića čikma do broja 16 u Briješću.

Za te radove Općina je izdvojila oko 300.000 KM.

NA VRH