VLADA KS: Podrška mjerama i aktivnostima na uklanjanju bolesnih i agresivnih pasa

Odluke sa današnje sjednice

Redakcija
21.07.2016 17:18

Mjere i aktivnosti koje po nedavnom zaključku Vlade Kantona Sarajevo (KS) provode Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, te javna preduzeća "Rad" i "Veterinarska stanica", uz podršku pripadnika MUP-a KS na uklanjanju bolesnih i agresivnih pasa lutalica sa naših ulica, u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja dale su značajne i vidljive rezultate, a o čemu je na današnjoj sjednici upoznata i Vlada KS.

Kako Kantonalna veterinarska stanica ne raspolaže sa dovoljnim kapacitetima za smještaj niti veterinarsku obradu pasa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, Vlada je zadužila Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture da u roku od sedam dana potpišu ugovore o saradnji sa  drugim veterinarskim stanicama registrovanim na području KS, a koje iskažu spremnost za saradnju te svoje kapacitete stave u funkciju provođenja zakonom predviđenih tretmana ovih pasa. Vlada je od istih ministarstava zatražila da u saradnji sa Ministarstvom finansija KS osiguraju finansijska sredstva za aktivnosti koje će biti definisane sporazumima o saradnji sa ovim veterinarskim stanicama.

Istovremeno, Vlada traži od nadležnih ministarstava da pojačaju aktivnosti oko osiguranja adekvatnog tranzitnog centra za ove pse, sa kapacitetima za njihov propisani tretman. Od Ministarstva privrede, Kantonalne veterinarske stanice, Veterinarskog fakulteta je zatražena informacija o započetoj aktivnosti uzimanja i analize krvi uklonjenih pasa radi testiranja na moguća prisustva bolesti.

Vlada KS je još jednom iskazala svoju bezrezervnu podršku svim učesnicima spomenutih aktivnosti, ministarstvima privrede, komunalne privrede i infrastrukture te MUP-u KS, inspekcijskim organima, javnim preduzećima Rad i Veterinarska stanica na provođenju mjera uklanjanja bolesnih i agresivnih pasa sa naših ulica, uz poštivanje zakonskih propisa, a sve u cilju osiguranja sigurnosti naših sugrađana što je u prioritetu poduzetih mjera i aktivnosti, saopćila je Press služba KS.

NA VRH