share whatsapp twitter facebook
×

Održana konferencija „Glasovi mladih koji napustaju alternativnu brigu”: Konferenciji prisustvovali predstavnici iz Srbije, Hrvatske i Albanije

U organizaciji SOS Dječijih sela BiH jučer se na konferenciji „Glasovi mladih koji napustaju alternativnu brigu” govorilo o problemima djece bez roditeljskog staranja. Ova ranjiva populacija suočava se sa problemima nakon što napusti alternativni smještaj. Svjesni tog problema prezentirani su prakse i zakonski okviri koji postoje u BiH, a koji tretiraju oblast zastite djece bez roditeljskog staranja te mladih.  

Nacionalni direktor Organizacije SOS Dječijih sela BiH , Amir Omanović, kazao je da su potrebne hitne akcije i investiranje u mlade, te je pokrenut projekat u cilju podržavanja socijalne inkluzije mladih.

- Projekat je definiran kao dugoročan, jer se odnosi na socijalnu inkluziju mladih. To je proces koji traje i trajat će dok postoji i sama socijalna isključenost – naglasio je Omanović

Ovom konferencijom pokrenuta je inicijativa kreiranja modela za pokretanje kampanje zagovaranja za izmjenu politika i praksi, te unapređenje položaja djece i mladih koji napuštaju alternativnu brigu. Konferenciji su osim predstavnika vlasti, Europske unije i drugih institucija koje se bave alternativnim načinima brige o o djeci i mladima, prisustvovali i predstavnici Organizacije SOS Dječija sela iz Srbije, Hrvatske i Albanije.