Uvođenjem elektronskih knjižica, recepata i uputnica u KS: Sve manje gužve u ambulantama

I. BANDIĆ

Foto: Manje gužve u ambulantama porodične medicine


Korištenjem elektronskih knjižica, recepata i uputnica te nalaza doktorima, ali i pacijentima olakšan je posao. Saglasni su svi. Iako su mnogi nezadovoljni dinamikom podjele novih knjižica, većina građana već je iskusila prednosti postojećeg elektronskog sistema.

Bez čekanja

- S elektronskom uputnicom vađenje krvi u domu zdravlja obavio sam za 20 minuta. Kasnije sam samo preuzeo svoj nalaz - rekao nam je sugrađanin Rasim Koso. 
 • Koso: Zadovoljan novitetima

  Koso: Zadovoljan novitetima


Da je to prednost, smatra i sugrađanin Mehmed Hadžifejzović. Zahvaljujući uvezanosti sistema, kazao nam je da klasični RTG snimak pluća nije morao nositi kod nekoliko ljekara jer je on već bio dostupan u elektronskoj formi.

- Drago mi je što se nove knjižice ne ovjeravaju, pa nema ni bespotrebnog čekanja u redu. Jednostavnije je korištenje, a primijetio sam da su manja zadržavanja u ambulantama kada se izdaju e-recepti - ističe Hadžifejzović.

 • Hadžifejzović: Manje čekanja

  Hadžifejzović: Manje čekanja


Arman Šarkić, portparol JU Dom zdravlja KS, rekao nam je da domovi zdravlja i ambulante u KS već posjeduju e-čitače kartica. Na redu je Zavod za zdravstveno osiguranje KS (ZZO), koji ima zadatak da uruči elektronske zdravstvene knjižice svim građanima.

Elektronski put 

- Od ulaska do izlaska pacijenta, postoji elektronski put. Nove elektronske knjižice imaju bar-kod koji, nakon skeniranja, prepoznaje elektronski karton i sve podatke. Na osnovu iskustava s terena, nedostaje ažuriranje podataka pacijenata, što radi ZZO, a to osoblju na kartotekama otežava potpunu i potrebnu identifikaciju korisnika usluga, što može biti razlog da se od pacijenata i dalje, uz elektronsku, traži i stara knjižica - ističe Šarkić.

 • Šarkić: Veća prohodnost

  Šarkić: Veća prohodnost


Također, podsjeća da su svi podaci pohranjeni u jedinstvenoj bazi, a to doprinosi većoj prohodnosti unutar sistema jer su e-usluge značajno smanjile administrativne poslove, što je i bio jedan od ciljeva procesa informatizacije.

 • Čitači elektronskih zdravstvenih kartica već se koriste

  Čitači elektronskih zdravstvenih kartica već se koriste


Drugo mišljenje 

U situacijama kada je potrebno čuti i drugo mišljenje, vidljiva je uvezanost ambulanti i domova zdravlja sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i ''Apotekama Sarajeva''. 

Ako je potrebno očitati RTG nalaz, to se radi elektronskim putem jer je dijagnostička služba digitalizirana, čime se lakše dolazi do drugog mišljenja.

NA VRH

Podijeli članak na