Završne riječi optužbe u predmetu Jusufranić i drugi

Fena
09.03.2018 17:05

Završnim riječima optužbe danas je u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) nastavljeno suđenje bivšem generalnom direktoru Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Gradski saobraćaj“ (GRAS)- Ibrahimu Jusufraniću i nekadašnjem šefu turističke poslovnice tog preduzeća Branislavu Petroviću koji se terete za zloupotrebu položaja i ovlasti, a Petrović i za krivotvorenje službene isprave. 

Naime, optužba smatra da su inkriminacije iz optužnice koje se odnose na nabavku četiriju praonica za vozila, odnosno poslovne aranžmane s njemačkom firmom “Hellner & More” i postupak izbora najboljeg ponuđača, dokazane van razumne sumnje te je predložila da se optuženi oglase krivim i sankcioniraju u skladu sa zakonom.

Zastupnik optužbe u ovom predmetu, tužitelj Senad Osmić je, pozivajući se na subjektivne i objektivne dokaze, ustvrdio da su tužbeni navodi u cijelosti potvrđeni, osporavajući tezu odbrane da se u ovom slučaju radi o presuđenoj stvari (res-iudicata), a na okolnosti ranije obustave istrage u 'slučaju GRAS'.

Prigovor odbrane u tom pogledu ocijenio je neosnovanim i paušalnim, kao i prigovor u pogledu zakonitosti određenih dokaza (iskaza svjedoka, nalaz vještaka), podsjećajući na sudsku praksu Vrhovnog i Ustavnog suda.

Tužitelj Osmić je tokom trosatnog izlaganja detaljno 'prošao' kroz sva svjedočenja te se osvrnuo na materijalne dokaze, fokusirajući se na inkriminacije koje prvooptuženog Jusufranića terete da je članovima Upravnog odbora prešutio podatke o tome da je predugovor s njemačkom firmom potpisan, mjesecima prije provođenja procedura javne nabavke, odnosno da im nije saopćio relevantne informacije i nalaz radne grupe o (ne)opravdanosti nabavke spomenutih praonica, kao i da prethodno nije pribavio potrebne dozvole i saglasnosti.

Posebno se fokusirao na dijelove iskaza iz kojih je, prema mišljenju optužbe, vidljivo da su Jusufranić i Petrović na tenderu favorizovali njemačku kompaniju te na inkriminacije koje Petrovića terete za krivotvorenje u pogledu Izvještaja o izboru najpovoljnijeg partnera, odnosno sačinjavanje 'lažnih dokumenata'.

Optužnica bivšeg generalnog direktora GRAS-a Ibrahima Jusufranića i šefa turističke poslovnice ovog preduzeća Branislava Petrovića, tereti da su od 2001. do polovine 2006. godine kao odgovorne osobe iskoristili svoje službene položaje i ovlaštenja, te da nisu obavili svoje dužnosti, čime je nanesena šteta GRAS-u i budžetu Kantona Sarajevo.

Prema tužbenim navodima, Jusufranić je preduzeću i budžetu Kantona nanio štetu od oko 880.000 KM, a obojica se terete da su drugome pribavili korist od gotovo 100.000 KM.

Budući da je izlaganje završnih riječi optužbe trajalo duže od planiranog, izlaganje završnih riječi odbrane prolongirano je za 16. marta, za kada je zakazano naredno ročište.

NA VRH