TRAŽIMO ODGOVOR Zašto kasni gradnja garaže u Kolodvorskoj ulici

Prvo projektanti malo “promašili” gabarite, a sad se čekaju papiri

F. SABLJICA
12.03.2018 09:23

Foto: Garaža bi riješila probleme na veoma prometnoj lokaciji

Gradnja podzemne garaže u Kolodvorskoj ulici u Novom Sarajevu dogovorena je sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo 2016. godine. Od tada, još se nije maklo sa mrtve tačke, iako su riješeni svi imovinskopravni odnosi.

Parking-mjesta

Gradnja je planirana na jednoj od najprometnijih lokacija, gdje se stanari svakodnevno bore za parking-mjesta.

Kako su nam rekli iz Općine Novo Sarajevo, oni su izdali urbanističku saglasnost za gradnju i vanjsko uređenje s kolskim i pješačkim saobraćajnicama.

- Izdali smo i urbanističku saglasnost za izvođenje geotehničkih radova radi izrade projektne dokumentacije i gradnje podzemne garaže. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole još nije podnio Zavod za izgradnju KS, koji ga podnosi u ime Ministarstva saobraćaja KS i Općine Novo Sarajevo – kazali su nam iz Općine.

Projektanti koje je angažirao Zavod za izgradnju, prilikom crtanja idejnog i izvedbenog projekta svih faza gradnje garaže “promašili” su prošle godine gabarite i ucrtali je na pogrešnoj lokaciji pa je zbog toga kasnilo i izdavanje urbanističke dozvole.

Dvije etaže

Prema podacima o javnim nabavkama, Zavod za izgradnju još nije planirao tender za izbor izvođača. Novac za gradnju osiguralo je Ministarstvo saobraćaja KS, i to više od dva miliona maraka, a Općina je osigurala zemljište. Planirano je da garaža bude na dvije etaže sa 230 parking-mjesta.

NA VRH