SARAJEVO Održan sastanak

Uskoro registar imenovanih osoba u nadzornim i upravnim odborima

Autor: F. Sa.
14.03.2018 14:37
A
A
A

Korupcija je jedan od najvećih problema društva u BiH. S ciljem prevencije u Kantonu Sarajevo, osnovan je i prvi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Uredu su podršku pružile međunarodne institucije, a danas je održan sastanak predstavnika Misije OSCE-a BiH na čelu s direktorom Programskog odjela Misije OSCE-a Fermina Cordobe sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvaliteta KS Erduana Kafedžića. 

Cordoba je istaknuo da korupcija u BiH utječe na sve građane ove zemlje i ugrožava prosperitet i održivi razvoj.

- Barem na papiru, BiH je prepoznala potrebu uspostavljanja sistematskog pristupa u borbi protiv korupcije. Jedan od tih napora je uspostavljanje antikoruptivnih timova i imenovanje tima za borbu protiv korupcije u institucijama i svim nivoima vlasti u BiH. Odluka Vlade KS o uspostavljanju stalnog ureda za borbu korupcije važan je korak naprijed. Moram naglasiti da ovaj ured mora raditi bez političkog uplitanja. Misija OSCE-a u BiH cijeni korake koje je Vlada KS preduzela da sistematski riješi pitanje korupcije, te će i dalje će biti posvećen partner vlastima BiH u osiguravanju efikasnog antikorupcijskog sistema u BiH - kazao je Cordoba.

Također, zahvalio se timu Vlade KS koji obavlja izvrstan posao.

- Misija OSCE-a trenutno se bavi analizom procesuiranja slučajeva korupcije. Nedavno smo prezentirali izvještaj o praćenju slučajeva borbe protiv korupcije, a pripremamo i sljedeći u narednih nekoliko mjeseci. U našem izvještaju može se naći analiza 67 slučajeva korupcije - naglasio je Cordoba.

Erduan Kahvedžić istaknuo je da je misija OSCE-a dala veliki doprinos razvoju antikorupcijske mreže u BiH, ali i Kantonu Sarajevo.

Jedna od preporuka na koordinacijskim sastancima bila je da se jedno ovakvo tijelo profesionalizira i da se napravi institucija Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

- Vlada KS prva je formirala "ad hoc" tijelo, usvojila strateške dokumente i išla u profesionalizaciju ovog tijela. Uskoro bi trebala biti objavljena nova strategija za borbu korupcije 2018.- 2019. koja će biti bogatija i efikasnija - kazao je Kafedžić.

Kafedžić je posebno naglasio da će već u maju biti gotov registar imenovanih osoba, što je jedan od najozbiljnijih projekata.

- Taj registar puno će pokazati. Tu će biti imena svih osoba u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća, skupštinama, radnim tijelima... Napravili smo analizu u kojoj smo utvrdili da veliki broj instuticija nema riješen sukob interesa. Sve javne nabavke sada se objavljuju, a usvojen je i Prijedlog da se izvještaj o radu nijednog preduzeća neće moći usvojiti ako nije ispoštovana baza javnih nabavki. Napravili smo antikoruptivnu mrežu od 400 ljudi, koji su smješteni u institucijama, a koji će svakodnevno unositi podatke po akcionom planu - naveo je Kafedžić.


Više o:

Korupcija