Pri kraju obnova jednog od nacionalnih spomenika: Bijela tabija je naslijeđe Sarajeva

Avaz.ba
09.05.2018 12:11

Bijela tabija, jedno od najvrednijih graditeljskih naslijeđa Sarajeva, trenutno se sanira, a radovi su pri kraju.

Sanacija i konzervacija zidova je pokrenuta da bi se zaustavila devastacija propadanja ovog nacionalnog spomenika.

U sklopu ovog projekta, koji finansira Grad Sarajevo, uklanjaju se korov i šiblje te obnavljaju oštećeni zidovi unutar objekta.

Sanacija se provodi prema projektu Zavoda za kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe KS.

NA VRH