ZAKONSKA OBAVEZA Dokumentacija koja treba biti dostupna građanima

Historijski arhiv Sarajevo preuzeo na čuvanje građu Općinskog suda

Fena
12.06.2018 13:28

Zapisnik o primopredaji arhivske građe Općinskog suda Sarajevo iz perioda 1909.-1995. potpisan je danas u Javnoj ustanovi Historijski arhiv Sarajevo povodom 9. juna, Međunarodnog dana arhivâ i Sedmice arhivâ, koja se obilježava od 8. do 15. juna.

Dokument su potpisali predsjednica Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović i direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović.

Historijski arhiv Sarajevo tako je danas preuzeo na čuvanje od Općinskog suda Sarajevo građu u količini od 1.100 dužnih metara ili, kako je pojasnio direktor Arhiva, kilometar i 100 arhivskih dokumenata samo za Općinski sud, dok ukupno ova institucija na čuvanju ima više od 11 kilometara arhivske građe.

Direktor Ohranović također je istakao da se već 10 godina dogovara da se preuzme ova građa, te da su tad smještajni uvjeti bili bolji. Tako je 2008. rezerviran prostor za građu Općinskog suda.

On je naveo da su se vremenom popunili ostali kapaciteti te da Arhiv u svoja tri objekta nema više nijednog slobodnog metra za trajno čuvanje arhivske građe, dodavši da se radi na tome da se još jedan objekt ustupi Arhivu.

Predsjednica Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović naglasila je da Sud ima zakonsku obavezu da matarijale u roku od 30 godina od arhiviranja preda na čuvanje.

Ona podvlači da je riječ o građi koja je trajna i koja također treba biti dostupna i građanima. Smatra da Arhiv predstavlja memoriju naroda i države.

U Historijskom arhivu Sarajevo od 11. do 14. juna održavaju se Dani otvorenih vrata arhiva, u kojima će svi zainteresirani građani, učenici, studenti i mediji moći steći uvid u arhivske fondove i zbirke te institucije, a koji su proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

NA VRH