Sjednica Skupštine KS

Tužiteljica Dalida Burzić o rezultatima rada Tužilaštva za prošlu godinu

A. T.
26.06.2018 19:11

Foto: Sa sjednice u Sarajevu

Na sjednici Skupštine KS u toku je razmatranje izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva za proteklu godinu. Sjednici prisustvuje i glavna tužiteljica Dalida Burzić, koja upravo iznosi rezultate rada Tužilaštva KS.

Prema riječima Burzić, izvještaj koji je prezentiran zastupnicima rezultat je transparentnog rada.

- Od 2015. do 2017. godine uspjeli smo riješiti veliki broj zastara, predmeta u radu, broj istraga, starih istraga i prijava, dužinu trajanja postupka... Intenzivirali smo rad na predmetima korupcije i organiziranog kriminala. Postignut je zavidan kvalitet i kvantitet tužilačkih odluka i podignutih optužnica – istakla je, između ostalog, Burzić.

Tužilaštvo je, prema njenim riječima, riješilo veliki broj zastara koje su nastale iz razloga što tužilac nije radio na predmetu.

Kako je istaknuto u izvještaju 2016., a potom i u 2017., Tužilaštvo je ušlo sa znatno manjim brojem predmeta, znatno manjim brojem starih predmeta i istraga koje su trajale duže od tri godine te je nastavilo raditi na složenijim predmetima korupcije, organiziranog kriminala i privrednog kriminala, a posebno na njegovom otkrivanju.

Međutim, zaostali problemi Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu iz prethodnih godina, a na početku 2017. godine i dalje su ostali neriješeni KTN predmeti (predmeti po nepoznatom počiniocu), predmeti privrednog kriminala i korupcije koji se nisu rješavali godinama, ukupno 759 predmeta. 

NA VRH