Novo radno vrijeme u ambulantama od 7 sati

Od polovine avgusta 24-satna dežurstva u Domovima zdravlja Kantona Sarajevo

A. T.
06.07.2018 12:00

Kako bi se poboljšao kvalitet zdravstvenih usluga, od polovine avgusta u Domovima zdravlja (DZ) KS bit će uvedena 24-satna dežura na odjelu pedijatrije, za školsku djecu i omladinu, porodičnoj medicini te u laboratorijskoj službi.

Također, pomjereno je i radno vrijeme u DZ, tako da će ubuduće domovi počinjati primati pacijente od 7 sati, a ne od 7.30 kako je bilo do sada. Prema riječima ministrice zdravstva Zilhe Ademaj, glavni povod za promjenu radnog vremena jesu problemi s pedijatrijom.

- Do sada, u noćnim satima, navečer od 20 sati pa ujutru do 7.30, nismo imali nijednu ambulantu za zbrinjavanje djece u tom periodu i sva su ta djeca završavala uglavnom na Pedijatrijskoj klinici, što je bilo veliko opterećenje – rekla je Zilha, koja je istaknula da do sada ovako nešto nije bilo moguće organizirati zbog deficita kadra.

Međutim, u skadu s poduzetim mjerama prethodne godine, Ademaj ističe da su, u saradnji s direktorom Domova zdravlja KS Fuadom Husićem, uposleni novi kadrovi te da je u toku izbor ljekara prema raspisanom konkursu.

- Dom zdravlja je dobio odobrenje za prijem još jednog određenog broja ljekara tako da se nadam da ćemo sada moći osigurati dežurstvo tokom noćnih sati i za pedijatriju i za porodičnu medicinu, školsku djecu i laboratorij.

Dolazi do pomjeranja radnog vremena i DZ je predložio da početak radnog vremena ujutru bude od 7 sati, umjesto od 7.30 i da se u okviru ove reorganizacije poboljša rad patronažne službe tako da bi ljekari iz porodične medicine više radili u patronaži. Išli bi u kućne posjete pacijentima i time bi se rasteretio pritisak i gužve u samim ambulantama.

Ja se iskreno nadam da ćemo sve ove aktivnosti završiti za amjesec i po, formirati timove, osposobiti te ambulante tako da očekujem u drugoj polovini avgusta, najdalje do 1. septrembra, da ćemo imati organizirane ove ambulante - rekla je Ademaj.

NA VRH