OBRAZOVANJE Usvojeni pedagoški standardi predviđaju nove pozicije

Ukinuli noćne dežure, pa u škole zapošljavaju nove dnevne čuvare

F. MUSTAFIĆ

Foto: Novi pedagoški standardi primjenjivat će se od nove školske godine


Sve osnovne škole u KS od septembra će zaposliti i dnevne čuvare. Predviđeno je to novim Pedagoškim standardima i normativima koje je Vlada, na insistiranje Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, nedavno usvojila.

Više odjeljenja

Tako će škole koje rade u dvije smjene trebati dvojicu dnevnih čuvara, što znači da će se u 79 osnovnih škola, uključujući i privatne, trebati zaposliti osim postojećih trebati zaposliti i desetine novih čuvara. Potvrdio nam je ovo i predsjednik Sindikata Saudin Sivro ističući kako će od septembra u školama, osim po dva čuvara, trebati i više pedagoga, socijalnih radnika, učitelja...  

- Uvođenjem dnevnih čuvara znači da će u školama biti dodatnih zapošljavanja. Bit će primjeno i više socijalnih radnika i pedagoga, u zavisnosti od broja učenika i odjeljenja. Tako će, recimo, u škole koje imaju 36 odjeljenja moći angažirati još pola izvršioca na mjestu pedagoga – rekao nam je Sivro.

On je također istakao i da će školama, osim dnevnih čuvara, od nove školske godine trebati i više učitelja.

- Sve škole koje su imala 60 učenika u jednom razredu dijeljena su na dva odjeljenja po 30 đaka. U ovakvim slučajevima novim pedagoškom standardima moći ćemo formirati i po tri odjeljenja po 20 učenika, jer od sada u odjeljenjima može biti minimalno 16, optimalno 22, a najviše 28 učenika – kazao je Sivro.

S druge strane ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović (SDA) obećava da neće biti nikakvih dodatnih zapošljavanja, iako to novi standardi omogućavaju.

Završetak projekta

- Noćni čuvari postat će dnevni. Taj posao će raditi do penzije, jer su nam tako korisniji. Znači da skroz ukidamo noćne čuvare. Svi pedagoški standardi neće se moći odmah primijeniti. Po završetku projekta za socijalne radike i psihologe koji radimo sa Službom za zapoišljavanje KS krenut ćemo u zapošljavanje tih ljudi. Oni su već dvije godine u školama, ali po projektu. Njih ćemo zaposliti, a bit će normirani po broju učenika u odjeljenju – rekao je Kazazović.  

  U bibliotekama mogu raditi i nastavnici

U školskim bibliotekama od septembra moći će raditi i nastavnici koji polože stručni ispit u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci BiH. Do sada su ovaj posao isključivo radili diplomirani bibliotekari, a pretpostavlja se da će na ovaj način nastavnici i učitelji bez norme dobijati dodatne časove.  

NA VRH

Podijeli članak na