Vlada KS usvojila prijedlog zakona predlagača ministra Vedrana Mulabdića

Policijski službenik u Sarajevu neće moći biti nosilac bilo kakve javne funkcije

Avaz.ba
12.07.2018 17:55

Foto: Vedran Mulabdić

Vlada KS usvojila je danas Prijedlog zakona o policijskim službenicima KS, a čiji je predlagač Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, odnosno ministar Vedran Mulabdić.

Prijedlog zakona bit će upućen u Skupštinu Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.  

- Predloženi tekst sadrži odredbe koje značajno unapređuju organizaciju i djelovanje Uprave policije, a koje su neposredno vezane za radno-pravni status policijskih službenika. Novine u odnosu na rješenja iz trenutno važećeg zakona u predloženom tekstu definiraju i uređuju više segmenata, a najznačajniji su da je prijedlogom zakona propisano da policijski službenik ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije niti u navedenom segmentu trebaju da postoje bilo kakvi izuzeci. 

Značajan segment prijedloga zakona je i onaj koji se odnosi na popunu radnih mjesta najkvalitetnijim kadrovima odnosno poboljšan je postupak unapređenja i eksternog prijema policijskih službenika, a efikasnija je i procedura sigurnosnih provjera - kazao je ministar unutrašnjih poslova Vedran Mulabdić. 

U prijedlogu zakona efikasnije je riješeno i pitanje disciplinskog postupka, odnosno skraćeni su rokovi postupanja, onemogućeno je nastupanje zastare pokretanja i vođenja disciplinskog postupka, a što je u dosadašnjoj praksi bio čest slučaj. 

Naime, u prijedlogu su jasno propisani i rokovi za provođenje postupka kako internog tako i disciplinskog.  

- Podsjećam, donošenjem novog Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 2016. godine regulirano je pitanje uvjeta za imenovanje, ocjenu, disciplinsku odgovornost policijskog komesara i utvrđena je obaveza da se izvrši usklađivanje ovih normi kroz donošenje novog zakona o policijskim službenicima te je i u tom smislu unaprijeđen predloženi tekst zakona. 

Donošenje ovog zakona neophodno je i iz razloga usklađivanja s drugim propisima, kao što su Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH, Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Zakon o radu FBiH, Zakon o penzijsko–invalidskom osiguranju FBiH i Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo - naglasio je Mulabdić.  

NA VRH