Iz Vlade KS poručili: Definirati korake za zaštitu djece migranata

Fena
24.07.2018 16:18

Foto: Sa sastanka

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović održala je danas sastanak s predstavnicima UNICEF-a, UNHCR-a, IOM-a, JU Kantonalni centar za socijalni rad, Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS, Fondacije bosanskohercegovačke inicijative žena, SOS Dječija sela BiH i Udruženja ''Vaša prava BiH'' o temi postupanja JU Kantonalni centar za socijalni rad u postupcima zaštite djece bez pratnje roditelja s akcentom na djecu migrante.

Ovim prilikom ministrica je upoznala predstavnike ovih organizacija s iskustvima Ministarstva i ove ustanove po pitanju zaštite djece bez pratnje do sada identificirane na području Kantona Sarajevo.

Skrenuta je pažnja i na problem nedostatka koordinacije nadležnih organa i nedostatak infrastrukture koja je neophodna za zaštitu djece migranata, što se direktno odražava na postupanje organa starateljstva.

Učesnike sastanka ministrica je informirala o kompleksnosti i težini problema s kojima se nose Kantonalno ministarstvo i centri za socijalni rad i zajednički su predložili da se u narednom periodu definiraju koraci u postupanju nadležnih organa na zaštiti djece migranata.

Nakon vrlo konstruktivne diskusije zaključeno je da će se u narednom periodu održati sastanak na koji će biti pozvani i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, da bi se ozbiljnije diskutiralo o problemima koje Ministarstvo i Kantonalni centar ne mogu rješavati bez učešća nadležnih institucija.

NA VRH