SARAJEVO

Završeno asfaltiranje Franjevačke ulice na Bistriku, uloženo više od 200.000 KM

Fena
30.07.2018 16:34

Foto: Franjevačka ulica Bistrik

Projekt rekonstrukcije Franjevačke ulice na Bistriku, u Starom Gradu, je završen, a treća, posljednja faza, završava danas asfaltiranjem trotoara.

Skoro 500 metara ulice presvučeno je novim asfaltom, a projekt je realiziran u tri faze - saopćeno je iz sarajevske općine Stari Grad. 

Tokom 2017. godine urađene su dvije faze rekonstrukcije ulice Franjevačka, od spoja sa ulicom Bistrik (kroz tunel) do spoja s ulicom Konak (110 m) i od spoja s ulicom Mehmeda Mujezinovića do spoja sa ulicom Isevića sokak (150 m), dok je treća faza realizirana prethodnih mjeseci, i to od ulice Konak do ulice Isevića sokak (150m).

Radovi su se izvodili u fazama zbog visine sredstava koje je bilo potrebno osigurati u budžetu, s obzirom na to da su prve dvije faze koštale oko 113.000 KM, a treća 73.000 KM. Rekonstrukcija ulice radila se sa svom pratećom infrastrukturom, ivičnjacima, trotoarom, šahtovima i slivnicima.

Osim toga, u maju je urađena rekonstrukcija kraka ulice Franjevačka - na potezu od raskrsnice sa ulicom Maguda do spoja sa ulicom Mehmeda Mujezinovića u dužini od oko 110 metara.

- Ovi radovi koštali su 22.000 KM, od čega je UNDP učestvovao sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM. Taj krak asfaltiran je u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH - navodi se u saopćenju.

Za prvih šest mjeseci ove godine, Općina Stari Grad je u rekonstrukciju putne infrastrukture (ulice, potporne zidove, rukohvate, saobraćajna ogledala, niše), rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnju dječijih i sportskih igrališta, te adaptacije i sanacije prostora, uložila više od 1,4 miliona KM.

Ove godine asfaltirane su ulice: Čemerlina, Boguševac, Čeljigovići, Franjevačka – krak, Franjevačka – III faza, Safvet-bega Bašagića – III faza, Prvi bataljon Sedrenik, Glođina i Čadordžina - saopćeno je iz Općine Stari Grad.

NA VRH