Foto: Ilustracija

SARAJEVO Objave konkursa počele početkom tekućeg mjeseca

Posao za 800 nastavnika, profesora i stručnih saradnika u Kantonu Sarajevo

Autor: Fena
09.08.2018 17:06
A
A
A

Na osnovu saglasnosti koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo osnovnim i srednjim školama KS za raspisivanje konkursa za prijem uposlenika, u školskoj 2018./2019. godini bit će zaposleno 800 nastavnika, profesora i stručnih saradnika.

Od tog broja data je saglasnost za popunjavanje više od 550 radnih mjesta u osnovnim školama. 

Kako je rekao kantonalni ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović, za 100 radnih mjesta u osnovnim školama raspisan je konkurs na neodređeno radno vrijeme, i to najčešće za poziciju profesor razredne nastave.

Objave konkursa počele su početkom tekućeg mjeseca, a sve procedure vezane za prijem uposlenika u školama bit će okončane do početka školske godine. 

Saglasnost za raspisivanje konkursa data je nakon što je Komisija za evidentiranje i zbrinjavanje zaposlenika, za čijim je radom prestala potreba u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, dostavila podatke o kadrovskim potrebama i tehnološkom višku za školsku 2018./2019. godinu.

- Stav Ministarstva od početka je da se raspisuju konkursi na neodređeno vrijeme u svim školama u kojim postoji potreba i mogućnost zbrinjavanja ljudi na neodređeno vrijeme, po određenim objektivnim kriterijima - dodao je Kazazović, navedeno je u saopćenju Kantona Sarajevo.