SARAJEVO Trajat će do kraja avgusta

Počeo drugi upisni rok za prvačiće u KS

Fena
15.08.2018 14:11

U Kantonu Sarajevo počeo je drugi upisni rok u prvi razred redovne osnovne škole i trajat će do kraja avgusta ove godine. 

Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života i upis u prvi razred osnovne škole se obavlja na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola.

Roditelji koji upisuju svoje dijete u prvi razred moraju dostaviti u školu rodni list djeteta, uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog obrazovanja, prijavu iz CIPS-a na uvid i ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci.

Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga i nastavnika razredne nastave, uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove. 

Na osnovu mišljenja komisije, školski obveznik može biti privremeno oslobođen upisa u redovnu osnovnu školu, najdalje do navršenih sedam godina života, saopćeno je iz Općine Centar.

Oglasi

NA VRH