share whatsapp twitter facebook
×

Vedran Mulabdić: Vlada KS dala saglasnost za upošljavanje novih 230 policijskih službenika

Vlada Kantona Sarajevo danas je, na prijedlog Vedrana Mulabdića (SBB), ministra unutrašnjih poslova KS, donijela odluku i dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem 230 policijskih službenika, od toga 200 u početnom činu policajac i 30 u činu mlađeg inspektora.

- U Upravi policije MUP-a KS, prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta, trenutno je upražnjeno 406 radnih mjesta policijskih službenika. Navedena radna mjesta obuhvataju pozicije za sve činove, sa intencijom povećanja upražnjenih radnih mjesta usljed niza faktora kao što su odlasci u starosnu penziju, sporazumni prekidi radnih odnosa zbog zaposlenja kod drugih poslodavaca i slično. Shodno potrebama efikasnog, zakonitog i blagovremenog rada policije, a za šta je osnovni preduvjet adekvatna kadrovska popunjenost, uputio sam prema Vladi KS prijedlog za donošenje odluke za raspisivanje javnog oglasa - kazao je Mulabdić.

Prema riječima ministra, kada su u pitanju mlađi inspektori, provedeno je činovanje i time je u Upravi policije popunjeno 80 posto upražnjenih mjesta, a ostatak upražnjenih mjesta, odnosno konkretno 30 uposlenika u činu mlađi inspektor, primit će se iz civilstva.

- Za početni čin policajac neophodno je da kandidati imaju IV stepen srednje stručne spreme, a za čin mlađeg inspektora najmanje VI stepen više stručne spreme. Provođenje oglasne procedure zapošljavanja policijskih službenika traje oko sedam mjeseci, obuka kadeta za čin policajac traje osam mjeseci, dok za čin mlađi inspektor traje šest mjeseci, te je od izuzetnog značaja blagovremeno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta - kazao je Mulabdić.

Ovo je drugi po redu javni oglas za zapošljavanje policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS u posljednje dvije godine.

Kada se provede procedura i po ovom javnom oglasu, to će ukupno biti 350 novih policijskih službenika zaposlenih za vrijeme mandata ministra Mulabdića.