ODLUKE Zdravstvena ustanova nije otklonila nedostatke

Ukinuti certifikati za 17 timova porodične medicine Doma zdravlja KS

Jedan od glavnih ciljeva ove agencije je kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita za svakog pacijenta

Avaz.ba
03.09.2018 12:38

Foto: Ilustracija

Privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je na posljednjoj sjednici, između ostalih, donio i odluku o ukidanju certifikacije za 17 timova porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. 

Po isteku roka od četiri mjeseca od izdavanja Rješenja o uvjetnoj certifikaciji, ova zdravstvena ustanova nije otklonila nedostatke, odnosno obavijestila Agenciju o provođenju korektivnih mjera te je izdata uvjetna certifikacija prestala važiti. Rješenje o uvjetnoj certifikaciji je izdato nakon redovnog nadzornog pregleda 20 timova porodične medicine JU DZKS tokom kojeg su vanjski ocjenjivači AKAZ-a kod njih 17 utvrdili određene nedostatke.

- Od 2013. godine, prvi put otkada AKAZ provodi program akreditacije, Upravno vijeće je moralo ukinuti certifikacijski status dodijeljen za 17 timova porodične medicine u Domu zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS). Nažalost, menadžment ove ustanove se oglušio na naša upozorenja i date preporuke nakon nadzornog pregleda, kada su naši ocjenjivači identificirali slabe tačke i manjkavosti koje je ustanova bila dužna ispraviti u roku od četiri mjeseca - kaže doc. dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

Prema članu 55. Zakona o zdravstvnoj zaštiti, sve zdravstvene ustanove, osim drugih uvjeta koji su navedeni u ovom članu, moraju imati uspostavljen sistem sigurnosnih standarda, odnosno posjedovati certifkat koji im izdaje AKAZ kao dokaz da pružaju sigurne usluge za korisnike zdravstvene zaštite.

- S druge strane, imamo zdravstvene ustanove koje postupaju prema preporukama AKAZ-a nakon obavljenog pregleda u svrhu akreditacije ili certifikacije i koje na nadzornim pregledima, prema pravilu, pokazuju bolje rezultate u odnosu na one koji su ostvareni prvim pregledom. Na taj način mi kontinuirano poboljšavamo kvalitet usluga u zdravstvenoj ustanovi što i jeste suština našeg posla - ističe doc. dr. Novo.

On ističe i da je jedan od glavnih ciljeva ove agencije kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita za svakog pacijenta.

- Naša dužnost je obavijestiti nadležne o ovom i svakom sličnom slučaju ukoliko se dogodi te smo uputili dopise kao i Rješenje o ukidanju certifikacijskog statusa Upravnog odbora AKAZ-a JUDZKS, osnivaču JUDZKS, Skupštini Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva KS te zdravstvenoj inspekciji, tražeći da poduzmu odgovarajuće akcije - kazao je doc. dr. Ahmed Novo.

U okviru projekta "Uvođenje standarda sigurnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" prije dvije godine certificirano je 197 timova porodične medicine koje su u jednom od najvažnijih projekata u poslijeratnoj historiji JU DZKS ocijenili vanjski ocjenjivači AKAZ-a.

NA VRH