IZMJENE ZAKONA Potrebno više saradnje

Nenadić: Polaganje notarskog ispita treba organizirati i u Federaciji BiH

Nema upražnjenih pozicija u Kantonu Sarajevo

Fena
11.09.2018 16:19

Foto: Ilustracija

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić je s predsjednikom Upravnog odbora Notarske komore Federacije BiH Zdenkom Puljićem, dopredsjednicom UO Sanjom Ivić i notarom sa službenim sjedištem u KS Džemaludinom Mutapčićem razgovarao o zajedničkim aktivnostima koje se poduzimaju u cilju unapređenja funkcioniranja notarske službe u KS. 

Nenadić je kazao da je imenovao i 25. notara u KS, tako da je ova služba pokrivenošću i zastupljenošću u odnosu na broj stanovnika sve bliže građanima Kantona i da nema upražnjenih notarskih pozicija u Kantonu Sarajevo.

Notarska komora KS propisana je federalnim zakonima, tako da i Ministarstvo i Notarska komora primjenjuju važeće federalne propise.

Nenadić smatra da je potrebno više saradnje i koordinacije aktivnosti da bi se na nivou FBiH napravile neophodne izmjene Federalnog zakona o notarima.

- Poseban je problem primjene važećih propisa o određenim pitanjima koja su danas u nadležnosti notara, a ne uređuju se Zakonom o notarima nego drugim federalnim propisima, poput Zakona o stvarnim pravima, zakona koji uređuju statusna pitanja građana u FBiH, pa time i u KS - obrazložio je ministar.

Nenadić je mišljenja da Notarska komora s Federalnim ministarstvom pravde treba organizirati polaganje notarskih ispita u FBiH, odnosno u KS, da se ne bi dešavalo da se notarski ispiti posljednjih godina organiziraju samo u Republici Srpskoj, što je neprihvatljivo iz razloga što je notarijat organiziran na entitetskom nivou, zbog čega i Federacija treba organizirati ove ispite.

Predstavnici Komore su skrenuli pažnju ministru na određene probleme vezane za odluke Ustavnog suda kada se radi o nadležnostima notara i advokata u KS.

Ministar Nenadić je upozorio Notarsku komoru da, u skladu s njegovim ovlaštenjima i odgovornostima, ima određeni broj prijava protiv notara u KS i zatražio je brži protok informacija kako o zahtjevima za pokretanje disciplinskih postupaka tako i o provedbi određenih odredbi iz Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakona FBiH, kada se radi o određenim krivičnim postupcima protiv notara u KS, saopćeno je iz Pres-službe KS.

NA VRH