Vlada Kantona Sarajevo: Usvojene nove liste, proširene za 27 lijekova

REDOVNA SJEDNICA Učešćem u cijeni od 10 do 100 posto vrijednosti

Vlada Kantona Sarajevo: Usvojene nove liste, proširene za 27 lijekova Utvrđen obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se osiguravaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj, 146. redovnoj sjednici usvojila odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo kojom je utvrđen obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se osiguravaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova te primjene u zdravstvenim ustanovama, kao i način utvrđivanja pozitivne, bolničke i magistralne liste lijekova Kantona Sarajevo. 

Ovom odlukom donesena je "Pozitivna A" lista lijekova, na kojoj su lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova s Federalne liste lijekova, a koji se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS neće plaćati i dobivat će ih na recept.

Utvrđena je i "Pozitivna B" lista lijekova, na kojoj su lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova s Federalne liste lijekova te lijekovi evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo, a osiguravaju se stanovništvu Kantona Sarajevo s učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 10 do 100 posto.

Istovremeno je i "Bolnička lista" lijekova sastavni dio ove odluke i ona podrazumijeva lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Također je njen sastavni dio i "Magistralna i galenska" lista lijekova KS koja sadrži lijekove koji se izrađuju u apotekama za pojedinačnog pacijenta na recept u skladu s važećom farmakopejom i drugim propisima, ne proizvode se fabričkim putem i koji se izdaju u okviru svojih organizacionih jedinica - apoteka, a propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kako je obrazložila ministrica zdravstva Zilha Ademaj, u ove liste uvršteno je 17 novih lijekova na A listu i 10 novih na B listu.

- Ovim listama je omogućeno ljekarima, kao propisivačima lijekova, a i pacijentima, kao njihovim korisnicima, znatno širi izbor u asortimanu lijekova, jer su uvršteni svi proizvođači, domaći i strani. Na listama se nalazi 37,72 posto lijekova svih pet domaćih proizvođača, 17,26 posto lijekova originalnih stranih proizvođača te 45 posto stranih generičkih lijekova - precizirala je ministrica Ademaj.

Dodala je i kako se ograničenja koja su bila ranije propisana ne odnose na djecu do navršene 18. godine, odnosno do 26. godine  za mlade koji koriste inzulinske terapije.

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

Povezano
NA VRH