OPASNOSTI Nakon rušenja jasena u Pruščakovoj ulici angažiran Šumarski fakultet

Stručnjaci analiziraju sva stabla koja prijete građanima

Naredne sedmice analiza stabala u Parku Mirze i Davora, rekao Dautbašić; Napravit će široku i sveobuhvatnu analizu zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala

A.T.
13.10.2018 07:06

Sveobuhvatna analiza stabala naredne sedmice u Parku Mirze i Davora

Stara i osušena stabla, među kojima su neka zasađena prije više od 100 godina, svakodnevno ugrožavaju živote prolaznika, ali predstavljaju opasnost i za objekte koji se nalaze u njihovoj blizini. Koliko je stanje alamantno, uvjerili smo se kada se stablo jasena u Velikom parku prije nekoliko dana srušilo na zgradu u Pruščakovoj ulici u centru grada.   

Pregled zemljišta

Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mirza Dautbašić kazao je da oni sami ne mogu izaći na teren i raditi analizu stabala sve dok ih ne angažira neka od općina ili ustanova. 

- Sada je Općina Centar naručila analizu stabala u Parku Mirze i Davora. Iduće sedmice naše kolege napravit će široku i sveobuhvatnu analizu ne samo zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala nego će raditi i pedološku analizu, analizu zemljišta, možda čak i korijena, kako bismo vidjeli treba li se dio asfalta podići. Dakle, kad dobijemo zahtjev od nadležnih institucija, mi to radimo – kazao je Dautbašić istakavši da su radili analizu stabala ispred Palate u Srbiji te da posjeduju najsavremeniju opremu.

Dautbašić ističe da će u dogovoru s Općinom napraviti i katastar urbanog zelenila na području ove općine.

Zdravstveni karton

- Kada se napravi jedan takav sveobuhvatan pregled, onda ćemo bukvalno znati za svako stablo na određenom lokalitetu. Tada će sva stabla imati svoj zdravstveni karton kakav imaju stabla u Velikoj aleji. U kartonu će stajati podaci s preporukom šta se može desiti te njegova prognoza za pet, 10 i više godina – rekao je Dautbašić.

Označena stabla u Velikoj aleji

Kada su u pitanju stara i dotrajala stabla, direktor Srednje škole za okoliš i drvni dizajn Muamer Muratović ističe da je najkritičnije stanje u Velikoj aleji, gdje su stabla platana zasađena prije više od 120 godina.

S druge strane, direktor Kantonalne ustanove za zaštićena prirodna područja Osman Delić ističe da je Šumarski fakultet uradio ekspertizu te da su označili sva stabla u Velikoj aleji koja treba sjeći.

- Prije 20 dana u potpunosti smo uklonili jedan platan. Također, jednu žalosnu vrbu na Vrelu Bosne morali smo ukloniti jer je korijen bio dotrajao – rekao je Delić.

NA VRH