SARAJEVO Druga vanredna sjednica

Nastavak zabrane zapošljavanja u javnom sektoru bez saglasnosti Vlade

Avaz.ba

U svrhu praćenja, uvida i kontrole zapošljavanja u javnom sektoru, Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj drugoj vanrednoj sjednici donijela zaključak kojim se nastavlja moratorij na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama i upravama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih i vanbudžetkih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo u periodu od 01. januara do 31. decembra 2019. godine. 

Resorni ministri, prema istom zaključku, mogu davati saglasnosti na popunu radnih mjesta u organizacijama, institucijama i pravnim licima u kojima vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja, a na osnovu kojih će se zaključiti ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima i ugovori na određeno vrijeme, a najduže do godine, te će o tome mjesečno obavještavati Vladu Kantona.

U skladu sa Zakonom o radu, gore spomenute kantonalne organizacije i institucije dužne su da procedure prijema zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme vrše putem javnog konkursa.

Također, Vlada Kantona Sarajevo neće davati saglasnosti na prijem uposlenika u radni odnos sve dok je na snazi zaključak Skupštine Kantona Sarajevo o obustavi zapošljavanja u javnom sektoru od 12. oktobra prošle godine.

Vlada je zadužila rukovodioce svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika da odmah poduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uvjeta za odlazak u penziju te da o tome obavijeste Vladu.

Više o temi Vlada KS

NA VRH

Podijeli članak na