SARAJEVO Nakon maratonskog zasjedanja

Završena sjednica Skupštine KS: Oboreni izvještaji KCUS-a, GRAS-a, Muzeja Sarajeva, Historijskog arhiva i TV SA

A. T.
25.01.2019 10:41

Foto: Avaz

21:33

Upravo je završena sjednica Skupštine KS na kojoj su oboreni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne ustanove za zaštićena prirodna područja, Gerontološkog centra, izvještaj o srednjoročnoj evaulaciji integrirane Strategije razvoja KS za razdoblje od 2016. do 2017.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva podržan je od većine kao i izvještaji Univeziteta u Sarajevu, Ministarstva saobraćaja o broju dopunskih taksi oznaka u KS kao i izvještaj o izvršenju sankcija u KS.

21:17

Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu šest ustanova iz oblasti kulture također su večeras razmatrani. Izvještaju ustanova MESS, Kamerni teatar 55, Muzej "Alija Izetbegović", Centar za kulturu dobili su podršku većine zastupnika dok su izvještaji Muzeja Sarajeva i Historijskog arhiva oboreni. 

Također, oboreni su i izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kao i izvještaj GRAS-a. Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu te izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći također će biti razmatrani danas.

Pao je i finansijski izvještaj TV SA. 

21:00

Sa 8 glasova "za", 20 "protiv" i 1 suzdržanim pao izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Samo su zastupnici SDA glasali "za" iz razloga što je na čelu ove ustanove čovjek koji pripada njihovoj stranci.

20:20

Nakon što je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Samir Turković predstavio izvještaj o poslovanju Zavoda zastupnici su mu uputili i nekoliko pitanja.  

Elvis Vreto, zastupnik Naše stranke pitao je Turkovića koliko su akti koje su pripremili dostupni građanima na njihovoj službenoj stranici.

- Pravilnik o refundiranju troškova liječenja u inostranstvu nije dostupan na vašoj internet-stranici. U zahtjevima, zbog čega su pojedinci odbijeni, obično stoji da je razlog u pravilniku. Stoga građani trebaju biti informirani kako mogu doći do ostvarivanja svojih prava – kazao je Vreto.

Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica SDP-a pitala je na koji se način vrši raspodjela novca prema zdravstvenim ustanovama i kako je moguće da je KCUS ostvario najveće povećanje kada bilježi pad pružanja usluga i koliko je ljudi uposleno u Zavodu.

Igor Stojanović, također je pitao Turkovića odkud povećanje više od 5 miliona KM prema Kliničkom centru.

19:50

Na sjednici Skupštine KS oboreni su izvještaji svih zdravstvenih ustanova, dakle podršku zastupnika nisu dobili Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Psihijatrijska bolnica, Apoteke Sarajevo, Dom zdravlja KS, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za medicinu rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavod za sportsku medicinu i Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Samo je izvještaj o poslovanju Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" usvojen jednoglasno od svih 30 zastupnika.

18:32

Trenutno traje polusatna pauza na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Pauzu je tražio klub SDA. 

18:10

U toku je žustra rasprava na sjednici Skupštine KS, a posebnu pažnju izazvao je izvještaj Kliničkog centra.

Zastupnica SBB-a Jasna Duraković imala je više zamjerki na rad KCUS-a.

- Uposlenici tamo šute i trpe jer strahuju od otkaza. Čak je zabranjeno radnicima da unose hranu i piće, a nemaju ni pravo na pauzu. Dva kafića unutar centra su zatvorena tako da ljudi nemaju gdje otići na pauzu. To je nehumano i nezakonito – dodala je Duraković.

Zastupnik Zvonko Marić kazao je kako je dr. Suljić imala pogrešan nastup prema zastupnicima te je pokazala nepoštivanje

- Ljudi nisu naučili na dijalog. Ne znam zašto dolaze. Trebaju da nađu ljude koji će dostojanstveno prezentirati stvari, a ne da dolaze ljudi da nas vrijeđaju – rekao je Marić.

Igor Stojanović kazao je kako su potpuno poremećene vrijednosti u zdravstvu te da je potrebno vratiti povjerenje u zdravstvene ustanove.

Danijela Kristić kazala je kako je nevjerovatno da od 6 hemodijaliznih aparata koje je KCUS kupio 2017. godine su tri neispravna i da još uvijek nisu popravljena.

- Neodgovorno se postupa s novcem iz budžeta svih građana KS. Treba da znamo da Klinički centar nije profitna organizacija već javna ustanova čija je svrha da pruži uslugu građanima – rekla je Kristić.

Zastupnica SDP-a Segmedina Srna-Bajramovića istakla je kako se na Kliničkom centru vrše značajne reorganizacije te je upitno da li se to radi na zakonit način.

- Smanjenje posteljne mreže se nastavlja kao i broj uposlenih. Klinički centar je samo u periodu agresije imao manji broj uposlenika. U tri godine 362 uposlenika je nestalo s KCUS-a – kazala je Srna-Bajramović istaknuvši da je iz KCUS-a otišlo više od 50 doktora specijalista te da bi se svaki menadžer trebao zapitati kada bi mu otišao samo jedan.

Dodala je da je dječija kardiohirurgija potpuno ugašena te da su se na to oglušile sve kantonalne i državne institucije.

Damir Nikšić, zastupnik SDP-a kazao je da ne treba Kantonu novac koji je ušteđen na štetu građana ili zarađen od neplaćanja prekovremenog rada uposlenika.

14:55

Na postavljeno pitanje zastupnice Jasne Duraković koliko je ljekara napustilo KCUS, dr. Enra Suljić je kazala kako su uvrijeđeni ljekari na svoj lični zahtjev otišli iz KCUS-a.

- Oni nisu dobili otkaz. Niko u Kliničkom centru nije dobio dozvolu za dodatni rad i to je razlog što su napustili KCUS. Brižljivo smo njegovali i gajili te doktore i na njih potrošili silne pare. Postavlja se pitanje koga su oni od mlađih kolega osposobili. Kako nije sram te doktore i pitati ko će sada liječiti u KCUS-u – dodala je Suljić.

Također je kazala kako je nemoralno tvrditi da je neko uvjetovan pristupanjem SDA kako bi mu bio povećan koeficijent.

- Vaša su pitanja politička i sramna. Tražimo da nam date ime i prezime. Zaista ćemo biti prinuđeni da zaštitimo naša prava kod pojedinih organa – kazala je Suljić.

14:30

Posebno interesantan izvještaj za sve zastupnike bio je izvještaj o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Većina zastupnika uputila je pitanja dr. Enri Suljić. 

Među njima, zastupnica Jasna Duraković pitala je koliko je uposlenika napustilo Klinički centar s obzirom na to da taj podatak u izvještaju nije spomenut, te je pitala je li tačno da su u 2017. godini povećali koeficijente medicinskim sestrama, koje su potpisale pristupnice stranci SDA.

Zanimljiva pitanja KCUS-u je uputio predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković, koji je pitao zbog čega je KCUS sada reagirao na moratorij kada to do sada nikada nije činio. 

Također je tražio da mu se odgovori koliko je novca utrošeno za opremanje "bijele kuće" u kojoj sjedi aktuelni menadžemet. Potom je pitao ko je ljekar dječije kardiohirurgije na KCUS-u te da se kaže njegovo ime i prezime. 

Konaković je tražio da se odgovori ko može operirati dijete s urođenim iščašenjem kuka te koji ljekar može operirati osobe s problemom skolioze, s imenom i prezimenom. Pitao je i da li u KCUS-u operira i ekipa iz Beograda i pod kojim uvjetima.

11:05

Dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, predstavio je uspješne rezultate ove ustanove, istaknuvši kako je dosta urađeno i postignuto s obzirom na to da se bolnica nalazila pred gašenjem.

Ukupni prihodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 27.906.210 KM i viši su su za 10 posto od ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima (dobit) u iznosu od 1.121.071 KM. 

- U 2017. godini izvršena je nabavka dotrajale medicinske opreme, kao i opreme kojom se unapređuje rad pojedinih medicinskih disciplina, a odnosi se na aparat za mjerenje intraokulame leće, nadogradnja postojećeg laparoskopskog stuba, nadogradnja elektrohirurške platforme i aparat za dijatermiju s dodatnom opremom za potrebe operacionog bloka, aparat za anesteziju za potrebe hirurške intenzivne njege, ultrazvučni 3D-4D aparat za potrebe ginekologije. Osim opreme čija je nabavka finansirana vlastitim sredstvima, iz budžeta Kantona Sarajevo su izdvojena sredstva u iznosu od 2.700.000 KM za nabavku aparata za magnetnu rezonancu, СТ aparata i Gama kamere. Postupak nabavke ove opreme je pokrenut u 2017. godini, a okončan je početkom 2018. godine – rekao je Kravić. 

Ukupan broj radnika u Općoj bolnici na dan 31. decembar 2017. godine je bio 588, od čega je zdravstvenih radnika 433, a nezdravstvenih 155. Od ukupnog broja radnika 536 je u radnom odnosu na neodređeno, a 52 na određeno vrijeme. 

Prema riječima Kravića, bolnica je kadrovski osposobljena da obavlja sve usluge iz okvira svoje djelatnosti i šire, s težnjom proširenja djelatnosti za pedijatrijsku službu i druge sadržaje kojim će se zadovoljiti uvjeti za Kantonalnu bolnicu.

- Broj pregleda u 2017. godini je bio 257.734, što je za 4 posto više u odnosu na 2016. godini. Broj usluga bio je 1.067.561, dok je broj ultrazvučnih pregleda bio 38.408, što je za 5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenja broja ultrazvučnih pregleda je smanjenje broja UZ pregleda u kardiološkoj dijagnostici, a što je posljedica dugotrajnog bolovanja jednog Ijekara specijaliste i obaveza drugog Ijekara po pitanju subspecijalističkog staža u drugoj zdravstvenoj ustanovi – rekao je, između ostalog, Kravić.

10:45

Na sjednici Skupštine KS u toku je razmatranje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. 

Dr. Enra Suljić predstavila je izvještaj o radu ove ustanove, istaknuvši da je KCUS u 2017. godini ostvario prihode u iznosu od 217.089.995 KM

- Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat poslovanja, dobit u iznosu od 25.111.596 KM, tačnije neto dobit nakon oporezivanja 25.036.024 KM. Najveći troškovi su prema zaposlenima 95 miliona, dok su troškovi za lijekove 56 miliona KM – rekla je Suljić. 

Istaknula je da je u 2017. godini KCUS izvršio nabavku opreme, i to: linearnog akceleatora u vrijednosti od 6,5 mil. KM. Osim toga, izdvojena su sredstva za nabavku dijaliznih aparata od 150.000 KM te 100.000 KM za nabavku pomoćnih kreveta za potrebe Pedijatriske klinike i Klinike za dječiju hirurgiju. KCUS je također nabavio medicinske opreme u vrijednosti od 1.506.150 KM, od čega najveći dio je po osnovu donacija, te dijelom iz vlastitih sredstava i sredstava budžeta.

Kada je u pitanju broj radnika na dan 31. decembar 2017. godine, u KCUS je bilo ukupno zaposlenih 3.365 radnika, što je za 88 radnika manje u odnosu na isti dan prethodne godine, a smanjenje je najvećim dijelom uzrokovano odlaskom radnika u penziju. 

10:10

Nakon što je treća sjednica Skupštine KS, sinoć ponovo prekinuta iza 22 sata, danas se nastavlja. 

Danas će se razmatrati izvještaji o radu i finansijskom poslovanju 14 zdravstvenih ustanova u KS, a to su Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Psihijatrijska bolnica, Apoteke Sarajevo, Dom zdravlja KS, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za medicinu rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavod za sportsku medicinu, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavod zdravstvenog osiguranja.

Zastupnici će također analizirati i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu šest ustanova iz oblasti kulture, a to su Javna ustanova MES, Kamerni teatar 55, Historijski arhiv, Muzej "Alija Izetbegović", Centar za kulturu i Muzej Sarajeva.

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu te izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći također će biti razmatrani danas.

NA VRH