SARAJEVO Građani uskraćeni da urade osnovne nalaze

Domovi zdravlja i dalje nemaju dovoljno reagenasa

Istakao je da su već poduzeli aktivnost, te da je donesena odluka o privremenom finansiranju po zakonu koji ide do jedne četvrtine u prva tri mjeseca do konačnog finansijskog plana

A. T.
25.01.2019 13:01

Foto: Arhiv

Domovi zdravlja u KS posljednjih dana nemaju dovoljno određenih reagenasa, čime je građanima uskraćeno da urade najosnovnije laboratorijske pretrage.

Direktor Doma zdravlja Fuad Husić kazao je da se ovo ne dešava prvi put te da ovaj problem nije nastao samo ove godine već je postojao i u ranijim mandatima.

- Pred kraj godine uvijek je nedostajalo određenih reagenasa, a ne svih, jer pacijenti ne znaju da postoji osnovni i prošireni paket. Mi smo na početku ove godine uputili prijedlog prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, negdje oko 1.800.000 KM, ali smo morali, u skladu sa finansijskim planom ZZOKS, te vrijednosti smanjiti na 1.200.000 KM – rekao je Husić, naglasivši da su se morali prilagoditi finansijskom planu iako su potrebe stanovnika bila mnogo veće.

Istakao je da su već poduzeli aktivnost te da je donesena odluka o privremenom finansiranju po zakonu koji ide do jedne četvrtine u prva tri mjeseca do konačnog finansijskog plana kada će onda biti u mogućnosti planirati plan javne nabavke.

- Nakon analiza, utvrđeno je da 75 posto nalaza nije bilo potrebno uraditi. Mi ćemo morati ponovo izvršiti konsultacije, kako s doktorima porodične medicine tako i s ostalim medicinskim osobljem, da se ide ciljano u smislu smanjenja troškova, pogotovo što će biti smanjeni materijalni troškovi za sumu od 5.800.000 KM. Tako da ćemo morati praviti uštede kroz jednu restrikciju u smislu ciljanih pregleda – rekao je Husić.

Naglasio je da će doktor morati razmisliti šta treba od pregleda nakon uzimanja anamneze svih ostalih pregleda.

- Ako je u pitanju upala, onda ćemo tražiti CRP, ako je nešto kontrolno, nećemo tri do četiri puta raditi HDL, koji je najskuplji. To se, prema svjetskim standardima, radi dva puta, a neko traži svaki mjesec, to nije ušteda i za tim nema potrebe – rekao je Husić.

Problem s nedostatkom reagenasa Husić kaže da će se riješiti u prvom kvartalu ove godine, istaknuvši kako pacijenti imaju pravo u privatnim laboratorijama da urade nalaze te da će im ti troškovi biti refundirani putem ZZOKS. Trenutno postoji mala količina reagensaa koja može trajati samo nekoliko dana.

NA VRH