SARAJEVO Predstavljeni podaci o radu Agencije

Kovačević: Raditi na podizanju svijesti o zaštiti podataka

U protekloj godini smanjen broj inspekcijskih nadzora, ali je zato povećan broj prigovora građana

O.Kavazović
28.01.2019 13:38

U okviru obilježavanja Evropskog dana zaštite podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka organizirala je danas u Sarajevu pres-konferenciju na kojoj su predstavljeni podaci o radu ove organizacije za proteklu godinu. 

Pitanje zaštite lične privatnosti i podataka sve su prisutnija u svakodnevnom životu građana te je nužno da se oni upoznaju s pravima u vezi s obradom njihovih podataka.

FOTO: T. Saletović

Bosna i Hercegovina se kao država obavezala da svoje zakone uskladi s evropskim direktivama potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Kako je Petar Kovačević, direktor Agencije, istakao, ova organizacija se susreće s brojnim nedostacima i poteškoćama koji su se dodatno iskomplicirali prošle godine kada su preseljeni u nove prostorije koje su neuvjetne. 

- Prema sistematizaciji, nama treba oko 60 zaposlenih, a mi ih trenutno imamo 27. Nismo u mogućnosti vršiti ni inspekcijski nadzor, nego samo radimo na osnovu dojava – istakao je Kovačević.

Dodao je i da je Vijeće ministara odlučilo da ne povećava njihov budžet, iako je za tim iskazana potreba.

U protekloj godini smanjen je broj inspekcijskih nadzora, ali je zato povećan broj prigovora građana, njih čak 148.

Kovačević je istakao i da su se političari i javni službenici često neosnovano pozivali na zakon o zaštiti privatnih podataka. Svi podaci vezani za plaće javnih dužnosnika su javni podaci i institucije su ih dužne pružiti javnosti.

Internet predstavlja novi izazov kada se radi o zaštiti ličnih podataka, pogotovo s razvojem društvenih mreža. Međutim, građani se trebaju upoznati s pravilima privatnosti da bi se zaštitili.

Nadalje, u organizaciji Agencije od 2017. godine proveden je i projekt edukacije djece školskog uzrasta. Do sada je ovaj projekt realiziran u 30 osnovnih škola u 22 grada u BiH, a predavanja službenika slušalo je više od dvije hiljade učenika.

Većina ispitanika kazala je kako roditeljima ne govori koje internet-stranice posjećuje, što predstavlja veliki izazov za praćenje njihovih aktivnosti na online platformama.

NA VRH