SARAJEVO Završena sjednica koja je trajala cijeli dan

Usvojena i odluka o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo

Nakon brojnih kritika usvojen je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS sa 33 glasa za

A.T.
30.01.2019 14:39

FOTO: T. Saletović

22:40

Završena sjednica Skupštine KS koja je trajala cijeli dan. Zastupnici su usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“. Također, prihvaćena je Odluka o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo kao i Odluka o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo. 

22:14

Nakon brojnih kritika usvojen je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS sa 33 glasa za. Zastupnici su kazali da je usvajanje bilo nužno kako se ne bi usporili procesi ali da će biti vjerovatno izmjena u rebalansu. Zastupnik Zvonko Marić sugerirao je da se promijene maniri koji trenutno vladaju u ZZO KS i da se u prvi plan stavi zdravlje građana.  

Također, usvojena je i Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kanton Sarajevo. Za predsjenika je imenovan Elmedin Konaković, za zamjenika Amra Junuzović-Kaljić, a za članove Segmedina Srna-Bajramović, Edin Forto, Sead Milavica, Zvnonko Marić i Smiljana Viteškić.

21:08

Nastavljena je sjednica Skupštine KS na kojoj se trenutno razmatra Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Direktor Zavoda Samir Turković prezentirao je finansijski plan istaknuvši kako ZZO KS raspolaže sa više od 400 miliona maraka.  

Nako što je predstavio plan zastupnici su imali nekoliko pitanja za Turkovića. Danijela Kristić, zastupnica Naroda i pravde pitala je Turković zbog čega nije ispoštovana preporuka bivše ministrice zdravstva da se Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" povećan iznos za 5 miliona KM. zastupnik SBB-a Zvonko Marić također ga je pitao zbog čega Nadzornom odboru nije dozvoljen uvid u poslovanje zavoda zbog čega su članovi NO izrazili i sumnju.

Marić je također istakao da je favorizirana tercijarna zaštita, iako je primarna stub zdravstvenog sistema.

Pitao je direktora Turkovića zašto je Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu usmjerio 134.698.100 KM, a za Opću bolnicu 28 miliona.

- Čime objašnjavate povećanje za KCUS iako je došlo do pada rada u ovoj ustanovi kao i smanjenja broja uposlenika - pitao je Marić.

20:23

Na sjednici Skupštine KS trenutno je pauza od pola sata. Zastupnici su nakon kraće rasprave sa 24 glasa za, 9 protiv i jednim suzdržanim usvojili Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima KS. 

Članom 47. Zakona o unutrašnjim poslovima KS određeno je da Nezavisni odbor ima pravo pristupa svim informacijama za koje Nezavisni odbor smatra da su u konkretnom slučaju neophodne za ocjenu rada policijskog komesara. 

Članom 47. Stav 2 zakonodavac je propisao da Nezavisni odbor ima pristupa, a samim time i obrade ličnih i tajnih podataka za koje smatra da su neophodne za ocjenu rada policijskog komesara, uz obavezu da iste obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnih podataka. 

Nakon pauze zastupnici će razmatrati prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (ZZO KS) za 2019. godinu i odluku o izvršavanju Finansijskog plana ZZO KS.

19:12

Nakon cjelodnevne rasprave na sjednici Skupštine KS sa 23 glasa za, jednim suzdržanim i 10 protiv usvojen je budžet KS od 941.762.186 KM. Zastupnici SDA nisu podržali budžet, pravdajući se time kako nijedan od njihovih amandmana nije prihvaćen. Zahvaljujući novousvojenom budžetu, prvi put za djecu s poteškoćama planirano je 1,8 miliona KM umjesto dosadašnjih 300.000 KM. Za oblast nauke je, također, predviđen jedan veći iznos od 2,8 miliona KM. Do sada je u nauku ulagano svega 500.000 KM. 

16:41

Igor Stojanović osvrnuo se tokom sjednice i na apelaciju koju je uputio premijer FBiH Fadil Novalić Ustavnom sudu da bi se provjerila ustavnost nacrta budžeta KS. Stojanović je to ocijenio kao atak na građane KS.  

- Ova apelacija će pokušati usporiti procese. Žao mi je što se premijer Novalić i SDA nisu usudili poslati apelaciju u neke druge kantone. Vrlo mi je čudno da poslije apelacije dođe do ovoliko amandmana iz SDA. To nije principijelno. Premijer Novalić i Vlada FBiH nisu imali javne rasprave po pitanju federalnog budžeta, a ovdje se problematizira nedostaje li jedan dan ili ne. Ukoliko apelacija bude odbijena, očekujem da Čampara podnese ostavku na mjesto zastupnika i to bi bilo moralno - rekao je Stojanović.

Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica SDP-a, istakla je kako se o budžetu često razmišlja kao o novcu politike. 

- Sebi često dajemo za pravo da javnu raspravu otmemo od građana. Budžet treba da finansira aktivnosti koje smo dogovorili. Budžet nije samo budžet korisnika, već budžet građana KS, što najčešće zaboravljamo - kazala je Srna-Bajramović.

Zastupnica Naše stranke Vildana Bešlija smatra da u narednom periodu treba uraditi određene izmjene u budžetu koje se nisu mogle uraditi u kratkom roku koji je Vlada imala.

- Što se tiče porodilja i žena, tu postoji dosta unapređenja. Treba vidjeti šta je i prethodna vlada uradila po ovom pitanju - rekla je Bešlija, naglasivši kako treba sistemski rješavati svaki dio ovih problema.  

16:20

I dalje je u toku rasprava o prijedlogu budžeta KS za 2019. godinu. 

Damir Nikšić, zastupnik SDP-a, kazao je da poslanici SDA ulažu amandmane na budžet, iako je premijer FBiH Fadil Novalić uputio apelaciju da se ispita ustavnost nacrta budžeta.

- Ukoliko zastupnici SDA insistiraju na amandmanima, onda su oni saučesnici u kršenju zakona – kazao je Nikšić.

Vedran Jakupović, zastupnik Naroda i pravde, kazao je da za Biblioteku za slijepa i slabovidna ulica te za Univerzitetsku biblioteku nije bilo povećanja, ali je pohvalio podizanje novca za Gazi Husrev-begovu biblioteku i Medresu.

- Riješen je nedostatak sredstava za plaće 50 uposlenika u ''Vladimir Nazor''. Sada je ta stavka povećana. Što se tiče škole planinarenja skijanja, djeca će i ubuduće moći nastaviti s tim, samo s manjim iznosom – rekao je Jakupović.

Bilsena Šahman, zastupnica SBB-a, predložila je da se izdvoje tačna sredstva za lijekove i liječenje pripadnika boračke populacije. Ukazala je i na alarmantan problem nedostatka pedijatara naglasivši kako se to mora što prije riješiti.

Jasmina Bišćević-Tokić (SDA) također je, kao i njena kolegica Samra Ćosović-Hajdarević, zabrinuta za majke porodilje i djecu obratila se premijeru kazavši kako on ne odbija amandmane njima, već građanima KS.

- Rekli ste da su naši amandmani odlični, ali da niste imali vremena da ih usvojite. Zar niste, premijeru, imali vremena za porodilje, za majke, trudnice – rekla je Bišćević-Tokić.

Konaković je odgovorio Bišćević-Tokić da je loše napisala amandman te da joj je tehnički neispravan.

Aljoša Čampara, zastupnik SDA, mišljenja je da su na budžetu izvršene kozmetičke promjene te da mu nejasno zbog čega nisu prihvaćeni njegovi amandmani.

- Usluge u kabinetu premijera povećane su sa 30.000 na 50.000 KM. A zaparalo mi je uši to što je planirano 1.000 KM obuka za pilote, a ta stavka nije bila ranije - rekao je Čampara.

15:30

U toku je rasprava na sjednici Skupštine KS. 

Mirza Čelik, zastupnik SDA, tvrdi kako su tehnike koje su primijenjene na usvajanje amandmana političke.

- Od 32 amandmana koji sam ponudio nijedan nije usvojen iz nekog obrazloženja koji ni ja ne shvatam. Tražio sam utopljavanje nekih ustanova poput Prve osnovne škole, Treće i Četvrte osnovne škole i domova zdravlja, izgradnja kružnog toka... Jedan od bitnih amandmana otkup zemljišta u Hrasnici. Tražio sam da se pomogne nekoliko javnih ustanova – rekao je Čelik.

Osvrnuo se i na smanjenje iznosa za gradnju osnovne škole na Stupu.

15:15

Nakon pauze koja je trajala nešto više od sat, nastavljena je sjednica Skupštine KS. U toku je rasprava o prijedlogu budžeta KS za 2019. godinu.

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević (SDA) kazala je da nigdje nije vidjela stavke za majke s dvoje ili više djece.

- Iznijela sam stav kao žena, građanka i majka. Meni budžet kao ženi puno ne obećava. Šta mi obećavate kao ženi koja bi trebala raditi na poboljšanju nataliteta – kazala je Ćosović-Hajdarević.

Interesantno je kako se zastupnica Ćosović-Hajdarević „brine“ za žene, majke, dok su njene stranačke kolegice u Parlamentu FBiH bile suzdržane u vezi s amandmanom da novac, umjesto na plaće, ode nezaposlenim porodiljama.

14:36

Zvonko Marić, zastupnik SBB-a, tokom pauze na sjednici Skupštine KS kazao je da je šestorka odlučila i uskladila oko 312 mjera i principa djelovanja.

- To je logično. Budžet mora pratiti realizaciju svega dogovorenog i naravno da ćemo mi sve to prilagođavati kroz vrijeme. Već smo 132 mjere obuhvatili budžetom i preostalo nam je još puno toga, ali tih 312 mjera koje smo usvojili su naši dugoročni ciljevi za četiri godine. Ta opstruktivna i destruktivna djelovanja u smislu prigovora na ovaj budžet su besmislena iz razloga na koji način bismo mi mogli realizirati dogovoreno ako ne bude budžet pratio sve te naše mjere i ono što je dogovoreno – rekao je Marić.

14:22

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto istakao je da je budžet vrlo sličan nacrtu te da su se u resorima manje-više isto zadržali. 

Jedino smo napravili iskorak za boračko ministarstvo koje smo povećali za 920.000 KM i Ministarstvo kulture i sporta za milion KM. Budžet je drugačiji u nizu stavki koje smo mi u okviru nacrta ispremještali na način da se tu što više oslikavaju mjere šestorke. Nova stavka je osiguranje trudnica koje nisu po drugom osnovu osigurane, utopljavanje objekata u vlasništvu ljudi koji su u socijalnoj potrebi. Morali smo odbiti sve amandmane opozicije, neki nisu bili dobro pripremljeni, a neki su bili odlični i tačno su se odnosili na neke naše mjere koje smo zagovarali, i u najavi ove vlade. Međutim, tu nam je potreban projekt i stvarna procjena koliko je potrebno sredstava. Procjena u amandmanu nismo sigurni da je tačna - rekao je Forto.  

Istakao je da podrška projektima nauke iznosi 2,8 miliona KM te da je prije ta stavka bila nedovoljna, sa svega 500.000 KM. 

 - Želimo pomoći naučnoj zajednici da razvija svoje projekte, finansira doktorante iz oblasti koje nam trebaju. Podrška nauci je jedan od najvećih generatora radnih mjesta - istakao je, između ostalog, Forto.

14:16

Nakon što je prezentiran prijedlog budžeta KS za 2019. godinu, na sjednici Skupštine KS u toku je pauza.

Predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković na pauzi se osvrnuo na sam prijedlog budžeta i korekcije koje su napravljene tokom javne rasprave.

- Nažalost, ovaj budžet se ne razlikuje previše od prethodnog budžeta niti je za to bilo dovoljno vremena. Prije svega smo taj budžet donosi u specifičnim okolnostima, a dva puta je povučen sa sjednice, te smo izgubili taj dobar zamah koji smo ovdje kao Skupština imali na samom početku. On je strukturalno ispravio nekoliko nepravednih stvari koje su u njemu postojale u samom nacrtu i riješili smo nekoliko velikih problema. Ali ne može se reći da je odraz politika šestorke niti mjera koje smo mi usvojili, iako znatan broj mjera je već obuhvaćen u prijedlog, oko 120 mjera - rekao je Konaković.

Istakao je da je budžet u okvirima mogućeg dobar te da se ne može ništa o njemu senzacionalno govoriti. 

- Svi najavljujemo rebalanas koji će biti potpuno drugačiji i usklađen s politikama šestorke. Rezovi su bili tamo gdje smo procijenili da ima stranačkih interesa, prije svega u ZOI '84 koji je imao 2,9 miliona KM. Nismo našli nijedan adekvatan projekt u Ministarstvu privrede kojim bi oni aplicirali za ta sredstva. Ovako su dali ZOI-ju 2,9 miliona KM. Imamo dilema oko Centra naprednih tehnologija. To je dio koji ne može pripadati obrazovnom sistemu i prebačen je u privredu. Moguće je da dobro funkcionira i da bude podrška razvoju namjenske industrije. Ja lično imam rezervu prema cijeloj toj priči zbog moguće umiješanosti premijera Novalića i njegovih ličnih investicija u namjensku industriju. Još to analiziramo - rekao je Konaković. 

Kazao je da će raditi na smanjenju uposlenih u javnoj upravi te da im je to jedan od prioriteta.

12.33

Na sjednici Skupštine KS premijer Edin Forto osvrnuo se na prijedlog budžeta te na određene korekcije. Istakao je kako firma ZOI '84 mora proći transformaciju te da je sa 2,9 miliona KM na 100.000 KM smanjena pomoć u poslovanju.

- Neće dobiti novac koji mi nećemo moći pratiti. Taj novac mora biti razvojni, a ne naknada za loš rad. Kada su u pitanju poslovne zone tu smo iznos povećali za 300.000 što je ukupno 3,6 miliona maraka. Podrška poduzetništvu bila je ukinuta u nacrtu i ona je sada vraćena. Data je podrška od 2 miliona za radna mjesta - istakao je Forto.

Pruga Hrasnica - Ilidža ostala je u budžetu s 3 miliona KM što je u interesu načelnika Ilidže.

- Mi ćemo provjeriti koliko to sve košta, eksproprijacija i kolika je potreba građana. Za pokriće gubitaka GRAS-a imamo pet miliona KM. Brojne subvencije i odluke ove Skupštine u jednom sijelu su onemogućile dobro poslovanje GRAS, ali u ovoj firmi imate ljude koji u GRAS-u ništa ne rade – rekao je Forto istaknuvši kako će u ovoj firmi morati donijeti teške odluke.

Također u budžetu je 33 miliona KM predviđeno za obnovu voznog parka GRAS-a. Za rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 6,8 miliona KM.

12.14

Nakon pauze zastupnici su počeli razmatrati Prijedlog budžeta KS u iznosu od 941 milion KM.

Premijer Edin Forto podsjetio je zastupnike da je već dva puta nacrt povučen sa sjednice Skupštine KS zbog čega su osjetili pritisak zbog Univerziteta koji nije na trezoru, te ugrožavanje plaća uposlenika na budžetu.

Forto je također istakao da će svi resori ostati u okviru nacrta.

- Napravili smo izuzetak kada je u pitanju ministarstvo za boračka pitanja gdje je povećanje za 920.000 KM, te smo izuzetak napravili i u Ministarstvu kulture i sporta gdje smo povećali određene budžetske stavke. Ovaj budžet će doživjeti rebalans i to će biti budžet nove Vlade. Uradili smo šta smo mogli u vrlo kratkoj javnoj raspravi. Tako da ćemo na neka pitanja iz opozicije pokušati odgovoriti kroz rebalans. Najveći problem administracije je kapacitet za implementaciju budžeta. Postoje milionski projekti koje smo zatekli koji se ne izvršavaju. Neki koji su prihvaćeni poput rekonstrukcije vodovodne mreže prenose se iz godine u godinu. Rebalans će se odnositi na projekte koji će se završiti do kraja ove godine i to će biti najveći izazov ove Vlade – rekao je Forto.

Istakao je kako više ne žele po 10 godina da se rade projekti.

11:56

Trenutno je na sjednici Skupštine KS desetominutna pauza zbog konsultacija šefova klubova.

Informacija o radu Uprave preduzeća "Vodovod i kanalizacija" za period od 3. oktobra do 31. decembra 2018. godine nije razmatrana, jer se niko iz Uprave ovog preduzeća nije pojavi na sjednici. Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković kazao je da su na vrijeme i uredno obaviješteni te da osuđuje ovakav pristup.

11:45

Ministrica Bogunić iznenadila izjavom da ne zna kolika joj je plaća.

Zastupnik SBB-a Zvoko Marić tokom sjednice pitao je ministricu za obrazovanje, nauku i mlade Zinetu Bogunić kolike su plaće njenih pomoćnika. Bogunić mu je na to odgovorila da ne zna ni kolika je njena plaća, a samim tim ni njenih pomoćnika.

11:43

Zastupnica Memić tražila je od Zavoda za hitnu medicinsku pomoć izvještaj o intervenciji ekipa prilikom pružanja pomoći Dženanu Memiću i Alisi Mutap.

Zastupnica Naroda i pravde Arijana Memić tokom postavljanja zastupničkih pitanja zatražila je od Zavoda za hitnu medicinsku pomoć da joj se dostavi izvještaj o intervenciji ekipa od 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži, kada je pružena pomoć povrijeđenim pacijentima Dženanu Memiću i Alisi Mutap.

Zastupnica Memić zatražila je izvještaj s informacijama kada je zaprimljen poziv za pomoć, ko ga je uputio, ko je primio poziv i u koliko sati. Također, tražila je da joj se odgovori koliko timova je upućeno na lice mjesta, imena i prezimena članova timova, kada su krenuli, sa kojih punktova te kada su došli na lice mjesta i kome je od povrijeđenih prvo ukazana pomoć.

Zatražila je informaciju i o težini povreda kod povrijeđenih, kao i šta su poduzeli medicinski radnici.

- U koliko sati su se vozila uputila prema KCUS-u, koliko je transport trajao, jesu li se vozila zaustavljala, iz kojeg razloga i koliko puta na kojim lokacijama. Je li bilo kontakta pacijenata i članova medicinskog tima sa trećim osobama za vrijeme transporta – pitala je Memić.

Memić je istakla da je ovu inicijativu uputila iz razloga što se u javnosti pojavila informacija da je došlo do određenih propusta članova medicinskih timova.

11:31

Na sjednici Skupštine KS zastupnici trenutno razmatraju informaciju o radu GRAS-a, nakon što je direktor Avdo Vatrić predstavio izvještaj o poslovanju firme.

Zastupnica Bibija Kerla pitala je direktora Vatrića koliki je gubitak od oktobra i može li se poboljšati stanje u ovoj firmi.

Vatrić je kazao da GRAS stalno smanjuje gubitke, ali da je nedovoljno.

- Problem su cijene karata. Mora se uspostaviti takva tarifna politika da GRAS posluje na pozitivnoj nuli. Ukoliko se to usvoji, GRAS će biti na nuli. Mi nemamo gubitka za 2018. godinu, ali ima akumulirani gubitak od 316 miliona maraka – rekao je Vatrić .

Zvonko Marić pitao je Vatrića u vezi s uniformama revizora, naglasivši da ovako izgledaju kao paravojna jedinica. Istakao je da nije uredu da se stvaraju ogromne gužve prilikom kupovine kupona.

11:15

U Sarajevu je počela sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Zastupnici Skupštine KS će razmatrati i odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2019. godinu.

Kako je najavljeno, na dnevnom redu sjednice su i informacije o radu preduzeća GRAS i "Vodovod i kanalizacija", kao i Prijedlog autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima KS.

Tokom postavljanja zastupničkih pitanja i inicijativa na sjednici Skupštine KS, zastupnik SBB-a Dževad Poturak uputio je inicijativu u kojoj je tražio da se paušali kojih su se odrekli svi zastupnici usmjere za liječenje istaknutog bh. glumca Josipa Pejakovića, koji je teško bolestan, ili ljudima kojima je pomoć potrebna.

Posljednjih dana sakuplja se novac za liječenje Pejakovića, na šta je Poturak podsjetio te pročitao nekoliko statusa objavljenih na društvenim mrežama u kojima građani pišu kako je sramotno da država nije pomogla ovom istaknutom umjetniku kako bi se izliječio.

Nakon što je Poturak iznio inicijativu da se pomogne Josipu Pejakoviću, premijer Forto je kazao kako će Vlada pomoći ovom istaknutom umjetniku bez usmjeravanja paušala.

NA VRH