SARAJEVO Ispunili obećanje dato javnosti

Vlada KS utvrdila Zakon o postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija

Najavili značajno povećanje transparentnosti u radu i djelovanju javnih funkcionera

Avaz.ba
04.04.2019 19:08

Vlada KS

Foto: Arhiv

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. 

Na ovaj način, Vlada Kantona Sarajevo je u prvih 100 dana svog rada ispunila obećanje dato javnosti da će prioritet rada Vlade biti uspostava antikorupcionih alata i mehanizama, kao i značajno povećanje transparentnosti u radu i djelovanju javnih funkcionera, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Važno je napomenuti da su u fazi izrade prijedloga ovog zakona provedene možda i najopsežnije javne konsultacije o jednom propisu donesenom na nivou kantona. U toku javne rasprave, koja je trajala 60 dana, organizirana su četiri okrugla stola sa predstavnicima institucija i organa koji se bave provođenjem zakona, političkim strankama koje participiraju u Skupštini Kantona, građanima, Misijom OSCE-a u BiH, Uredom specijalnog predstavnika EU, ambasadama SAD, SR Njemačke, Italije, Slovačke, Velike Britanije. Organiziran je i niz sastanaka sa nadležnim institucijama, među kojima se ističu sastanci sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka, kao i Agencijom za bankarstvo FBiH, te Udruženje poslodavaca KS. Osim navedenog, analizirana su zakonska rješenja u okruženju, kao i sudska praksa Evropskog suda.

U odnosu na utvrđeni nacrt, Prijedlog zakona koji je danas usvojen od Vlade sadrži značajna unapređenja koja su, u najvećem dijelu, izvršena radi usklađivanja sa međunarodnim praksama, standardima i preporukama EU eksperata u navedenoj oblasti.

Ministrica Brčić je istakla da je ključno unapređenje, u odnosu na Nacrt zakona, izvršeno po obavljenim brojnim konsultacijama i usaglašavanjima sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka, a ogleda se u propisanoj obavezi javne objave Registra o imovini i poklonima.

Konkretno, ovakvim rješenjem, usklađenim sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, omogućeno je da javnost ima uvid u podatke o imovini javnih dužnosnika, što će biti zapravo ključni kontrolni mehanizam ispravnosti podnesenih prijava. Navedeno je u skladu sa principom da je obavljanje svih javnih funkcija transparentno i podliježe javnoj kontroli, a posebno pravu građana da budu upoznati sa ponašanjem nosioca javnih funkcija.

Navedeni zakon će se sredinom mjeseca naći pred zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i ova vlada očekuje jednoglasnu podršku zakonu kojom bi se i suštinski dokazala deklarativna opredijeljenost ka transparetnom obavljanju javnih funkcija, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Oglasi

Komentari

NA VRH