REVIZIJA Kanton Sarajevo nije imao značajne ekonomske koristi od svoje imovine

Zavod za izgradnju KS više ne daje stanove bez naknade

Nije pristupio izradi novih “ugovora o čuvanju stana” kojima su se stanovi davali na čuvanje bez naknade korisnicima na period od 12 mjeseci

S.M.
15.04.2019 18:59

Mirza Hulusić

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine u svom izvještaju o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2017. godinu iz jula 2018. godine utvrdio je da se nekretninama u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u 2017. godini nije raspolagalo na odgovoran, racionalan i efikasan način.

Federalni revizori u izvještaju naveli su da Kanton Sarajevo nije imao značajne ekonomske koristi od svoje imovine, a radi se o poslovnim prostorima i stanovima. Ured je, dakle, te 2018. godine izdao i obavezujuće preporuke za Kanton Sarajevo da se ustupanje nekretnina bez naknade može vršiti isključivo na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo.

Kantonalna vlada, s tim u vezi, iste je godine pokrenula procedure koje u konačnici trebaju rezultirati prihvatanjem i implementiranjem preporuka Ureda za reviziju.

Vlada Kantona Sarajevo, naime, svojim zaključkom utvrdila je prijedlog (na sjednici od 17. maja 2018. godine), a Skupština Kantona Sarajevo (na sjednici održanoj 26. juna 2018. godine) donijela odluku da se nekretnine iz Fonda zamjenskih nekretnina u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo imaju koristiti isključivo za svoju zakonom predviđenu namjenu, a to je rješavanje imovinskopravnih pitanja u procesu eksproprijacije nekretnina prilikom izgradnje kapitalnih projekata za Kanton Sarajevo.

Imajući u vidu zaključak Vlade i odluku Skupštine, Zavod za izgradnju nije pristupio izradi novih “ugovora o čuvanju stana” kojima su se stanovi davali na čuvanje bez naknade korisnicima na period od 12 mjeseci.

U skladu s tim, a uvažavajući činjenicu da je svaki “ugovor o čuvanju stana” u svom članu 2. imao klauzulu da se pri isteku ugovorenog perioda nekretnina vrati Zavodu u ispravnom stanju, poštujući odluke Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo kao vlasnika imovine Kantona, došlo je do obavještavanja ugovorenih strana/korisnika nekretnine da je period korištenja nekretnine prestao.

Također, bitno je navesti i to da je ista problematika i predmet interne revizije Kantona Sarajevo, kao i činjenicu da zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo u više navrata problematiziraju način na koji se koristi imovina Kantona. S tim u vezi, Zavod za izgradnju je zaustavio dugogodišnju praksu potpisivanja „ugovora o korištenju stana“ bez naknade.

Budući da se u stanovima Zavoda, koji se po zakonu moraju koristiti za rješavanje imovinskopravnih odnosa u infrastrukturnim kapitalnim projektima Kantona Sarajevo, nalaze i porodice iz osjetljivih i socijalno ugroženih kategorija stanovništva, smatramo bitnim istaći i to da su za problematiku stambenog zbrinjavana nadležna druga resorna ministarstva i institucije.

Komentari

NA VRH