REAKCIJE S predstavnicima udruženja o problemu sa stanovima

Mirza Hulusić: Borci neće biti istjerani, ali problem treba sistemski riješiti

Od ukupnog broja stanova, prema dostupnim informacijama, većinu besplatno koriste ljudi koji nisu pripadnici boračkih kategorija, rekao direktor Zavoda Hulusić

S. M.
19.04.2019 06:46

U mnogim stanovima Zavoda ne žive borci

Direktor Zavoda za izgradnju Mirza Hulusić održao je jučer sastanak s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja KS. Sastanak je upriličen kako bi se razjasnile nesuglasice koje su nastale nakon što Zavod za izgradnju KS, poštujući preporuke Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, te zaključak Vlade i odluku Skupštine KS, nije produžio „ugovore o čuvanju stanova“ u vlasništvu Zavoda, a koji služe za rješavanje imovinskopravnih pitanja u kapitalnim projektima Vlade. 

Zakonski okvir 

- Budući da je jedan broj stanova koji su u vlasništvu Zavoda na korištenje dat i pripadnicima boračke populacije, koji su, također, dobili obavijest da moraju napustiti stan u roku od 15 dana, na sastanku je dogovoreno da se neće ići u daljnju proceduru navedenu u obavijesti koju su dobili – rekao je Hulusić.

Kako je dodao, predstavnici Koordinacije boračkih udruženja izrazili su razumijevanje i uvažavanje pozicije Zavoda, koji je primoran poštivati odluke nadležnih institucija i zakonski okvir. Svjesni su i činjenice da niko u Zavodu i u Kantonu najhrabrije sinove ove zemlje i njihove porodice ne želi ostaviti bez krova nad glavom, ali taj problem mora se sistemski riješiti.

- Također, postoji značajna razlika između broja stanova i pripadnika boračkih kategorija. Od ukupnog broja stanova, prema dostupnim informacijama, većinu besplatno koriste ljudi koji nisu pripadnici boračkih kategorija. Zbog toga je dogovoreno da Koordinacija Zavodu dostavi spiskove članova udruženja demobilisanih boraca, porodica šehida i ratnih vojnih invalida koji koriste stanove – dodao je Hulusić.

  • S jučerašnjeg sastanka u Zavodu
    S jučerašnjeg sastanka u Zavodu

Zauzeti stav

Nakon toga će se za te ljude, kazao je, uvažavajući činjenicu da pripadaju kategoriji stanovništva koja je i živote dala za odbranu BiH, obustaviti iseljenje, sve dok Vlada i Skupština KS o ovom problemu ne zauzmu određeni stav. Koordinacija boračkih udruženja na sebe je preuzela obavezu da se obrati Vladi i Skupštini, koja je u konačnici i vlasnik imovine Kantona Sarajevo, kako bi se sistemski riješilo ovo pitanje.

Stanovi su za eksproprijaciju 

Kako je kazao Hulusić, Zavod za izgradnju nije samovoljno pristupio ovom procesu, nego pokušavaju ispraviti nepravilnosti ranijih uprava i početi raditi u skladu sa zakonom.

- Ured za reviziju institucija Federacije BiH utvrdio je da se nekretninama u vlasništvu Zavoda nije raspolagalo na odgovoran, racionalan i efikasan način. Federalni revizori u izvještaju su naveli da Kanton nije imao značajne ekonomske koristi od svoje imovine, a radi se o poslovnim prostorima i stanovima. Zato su Vlada i Skupština donijeli odluku da se ovi stanovi koriste isključivo za rješavanje imovinskopravnih pitanja u procesu eksproprijacije – dodao je Hulusić.

Komentari

NA VRH