SAZNAJEMO Prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u javnom sektoru pod lupom

Imena 200 supervizora koji će nadgledati konkurse

Na listi se nalaze imena zaposlenika kantonalnih zavoda, agencija, direkcija, upravnih organizacija te predstavnici akademske zajednice...

A. TABAK
09.05.2019 11:21

Sa zajedničkog sastanka svih imenovanih supervizora

Prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u javnom sektoru u KS vršit će se na osnovu obaveznog javnog konkursa i pod nadzorom supervizora. Utvrđeno je to Vladinom uredbom koja je stupila na snagu 8. marta, nakon čega je formirana lista od 200 supervizora koji će nadgledati provođenje konkursa prilikom zapošljavanja.

 Nevladin sektor

„Dnevni avaz“ došao je u posjed ove liste, na kojoj se nalaze imena i prezimena 200 zaposlenika zavoda, agencija, direkcija, upravnih organizacija, ali i predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora.

Među imenovanim supervizorima su Muamer Kutlovac, Senad Mahmutović, Izeta Avdić, Almasa Zubović, Aldina Blažević, Lamija Husić, Mirsada Dedić, Fahira Kajanija, Bekir Hodžić, Mirjana Martinović, Vildana Hantalašević, Dženeta Muhović, Amila Zlatar, Adis Bisić, Jasminka Deliahmetović, Adelina Džanković, Adnan Begić, Nihad Kozlić, Zlatan Karović, Anis Krivić, Dalila Hakalović, Mirsad Medić, Ermin Kurtović, Merima Mehonić-Dizdarević, Nermina Kurtović, Sanida Pašić, Armin Gabela, Elma Reiz-Bešić, Lejla Tanjo, Muris Gazdić, Mirela Detlić, Amila Džakmić, Haša Delić, Almir Džindo i Armin Bjelak.

Kako bi se u što većoj mjeri izbjegle nepravilnosti, konkurse će pratiti i Amera Karić, Nedžad Šišić, Ajša Mušović, Tarik Smailbegović, Hedija Čomor, Ismira Hadžić, Sinan Letuka, Amir Bibić, Kenan Karasalihović, Armina Deljković, Elvedina Ahmetović, Adis Avdić, Aida Fazlagić, Safeta Močević, Miroslava Knežević, Edina Konak, Vezira Korčić-Jabučar, Saudin Sivro, Dženana Mulaomerović-Mizdak, Senada Torlak, Irma Spirjan, Erdina Ramić, Nermina Mušanović, Nerma Metiljević, Alma Muratović, Sabina Rastoder, Edvija Huseinović, Adrijana Preljević-Višnjić, Enisa Bajramović, Enida Krehić, Ifet Agović, Samra Feriz, Azra Jasika, Enisa Gadžo, Almir Gekić, Mirsada Lukač, Suada Alić-Mešanović, Sulejman Memić, Samira Numić-Okanović, Azemina Macić, Aida Basarić, Vildana Vrabac, Lejla Fejzić, Adila Musić, Alma Bulbulušić, Haris Fazlić, Eldina Hadžiefendić, Haris Habota, Zlata Bjelica, Larisa Kovač, Mirela Piljević-Ahmetspahić, Alma Kulić, Suada Muhić, Suada Alispahić, Elvira Imamović, Fahrija Muratović, Mahir Zolota, Anisa Pločo, Aziz Mulahmetović, Lejla Mujić, Nizama Piknjač, Elvedina Ahmedspahić, Fikret Neretljak, Diana Bahtić, Igor Jankoski, Rafija Butković, Ibrahim Đogić, Amila Islamović, Lejla Fetahagić-Hrapović, Amina Husejinbašić, Alem Avdibašić, Sead Fatić, Nermina Perviz, Tarik Hadžiahmetović, Selma Mešić, Samir Terzo, Meliha Džananović, Semir Salihović, Adela Plakalo, Maja Hrbat, Hikmeta Veljović, Enes Šarić, Boris Kos, Amna Fejzić, Nevena Agić, Mehmed Salić, Nermina Agić, Elmina Suljević, Samir Delić, Mia Čuljak, Alma Horman, Begajeta Mustafić, Altijana Spahić-Duvnjak, Sead Šljivnjak, Merima Drnda, Ajdin Kadić, Amela Tatar, Amela Valjevčić.

Lista imenovanih

Na listi imenovanih supervizora su i Jasmina Mujezinović, Džemal Hurić, Amir Ražanica, Amila Tafro, Zulfo Aruković, Nezir Tanović, Mustafa Zeba, Fikret Žunić, Jasna Vatreš, Bakira Hasečić, Nermina Lakota, Dajana Cvjetković, Ranka Ninković-Papić, Ivana Mostarac, Alma Kahriman, Azra Ibrahimović, Amra Pandžo, Hilmija Arnautović, Nuško Suljević, Zafir Šišić, Nermina Sarajlić, Selmir Hadžić, Alma Hadžić, Kristijan Hrgić, Mirsada Redžić, Sabina Bukva, Nervan Dizdar, Azra Tahirović, Peđa Đurasović, Alen Katović, Dženita Husić, Belma Adilović, Meho Turković, Vesna Tošić i Murat Kurtović.

Provođenje konkursa također će nadgledati i Amra Šahović, Davorka Matković, Vesna Đurđević, Mirela Čolpa, Amra Ajanović, Ervin Čauš, Mirela Avdić-Tutan, Alma Kotlo, Ada Huskić, Davor Arslanagić, Himzo Ismić, Lejla Bajrić, Dijana Riđić, Belma Velić, Mehmed Bećić, Pamela Bejdić, Munir Drkić, Elma Avdagić-Golub, Almira Muhović, Amra Bekrija, Umihana Mahmić, Pavle Krstić, Amela Hiroš, Zilha Mastalić-Košuta, Anja Haverić, Lejla Bračković, Edin Hadžagić, Jasmina Raonić, Dajana Gurda, Mirha Šabanović i Midhad Kurtović.

NA VRH