VLADA KS Utvrđen Prijedlog zakona

Hoće li učenici koristiti jedan udžbenik za jedan nastavni predmet

Konačnu riječ dati Skupština Kantona Sarajevo

A. T.
10.05.2019 15:27

Za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih je pripremilo, a Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog zakona o udžbenicima KS kojim je predviđeno isključivo korištenje samo jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji.  

Naime, u dosadašnjoj praksi  u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo koriste se udžbenici sa Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, donesenog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a na kojem je za određene nastavne predmete, odobreno četiri, pet ili šest udžbenika.

Ovakvo rješenje   omogućilo je predmetnim nastavnicima da preporučuju učenicima koji će udžbenik nabaviti i koristiti u nastavnom procesu sa navedenog spiska, što je odugovlačilo, a i poskupljivalo roditeljima  nabavke pravovaljanih udžbenika.

Prema predloženom  Zakonu o udžbenicima, predviđeno je da resorno Ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja od strane recezenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo  prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji.

Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog udžbenika. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjeni istim brojem bodova, prednost će imati  udžbenik sa većim brojem najviših ocjena.

Federalni spisak udžbenika će se koristiti i primjenjivati do formiranja i donošenja Kantonalnog spiska udžbenika. O  Zakonu će konačnu riječ dati Skupština Kantona Sarajevo.

NA VRH