SARAJEVO Trudnice imaju mogućnost izbora alternativnih metoda porođaja

Ekskluzivni snimci: Pogledajte kako izgleda novo porodilište Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"

U ovoj zdravstvenoj ustanovi godišnje bude obavljeno oko 1.500 porođaja

I. ŠKOKAN
08.08.2019 14:38

Adaptirano porodilište Opće bolnice

Foto: A. Sikira

Prvi put od gradnje nekadašnje Vojne, danas Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, adaptiran je Odsjek za akušerstvo i neonatologiju. Ekipa "Avaza" prva je ušla u porodiljsko odjeljenje

Zatekli smo kompletno adaptiran prostor, modernu sofisticiranu medicinsku opremu, koja će, kako su nam kazali, budućim mamama i novorođenčadi u ovoj zdravstvenoj ustanovi pružiti uslugu u skladu s evropskim standardima

Također, trudnice imaju mogućnost izbora alternativnih metoda porođaja, kao i prisustvo bračnog druga tokom dolaska novorođenčeta na svijet.

Porodilište, koje je formirano početkom rata 1992. godine, danas raspolaže sa 20 kreveta. Pacijenticama je na raspolaganju sedam komfornih dvokrevetnih soba s kupatilom, koji su, također, potpuno renovirani. 

U pripremnoj sobi (predrađaonici) smještena su četiri kreveta. CTG-aparati povezani su sa sestrinskom sobom te se pacijenticama u prvoj porođajnoj dobi u kontinuitetu prati CTG monitoring, odnosno srčana frekvencija ploda i kontrakcije uterusa, gdje se na osnovu krivulje procjenjuju stanje i kondicija ploda.

Novina je adaptirana porođajna sala s dva porođajna boksa te operaciona sala u sklopu Odsjeka za hitne carske rezove. Do sada su se ove operacije radile u operacionom bloku koji je dislociran od porodilišta.

Sada je ispunjen svjetski standard i protokol da se hitni carski rez može uraditi u roku kraćem od deset minuta.

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice, koje se sastoji od Odsjeka za ginekologiju i patologiju trudnoće i Odsjeka za akušerstvo i neonatologiju, kadrovski je ekipirano. Na Odjeljenju radi deset ljekara specijalista ginekologije i akušerstva, dva specijalizanta ginekologije i akušerstva, dva pedijatra, četiri specijalizanta pedijatrije i 33 medicinske sestre. U ovoj zdravstvenoj ustanovi godišnje bude obavljeno oko 1.500 porođaja.

Porodilište u Općoj bolnici već 19 godina je u velikoj porodici „Prijatelja beba“ (Baby Friendly Hospital), koja podrazumijeva afirmaciju dojenja i majčinog mlijeka kao najvećeg dara prirode. 

Također, 2008. godine na Odsjeku za akušerstvo i neonatologiju opremljena je sala za porođaj u vodi i nakon edukacije osoblja počelo se s prvim porođajima, a od januara 2010. i s porođajem na stočiću.

Komentari

NA VRH