PROGLAŠENJA Prema odluci Komisije u Sarajevu

Morića han, Sahat kula i tri džamije nacionalni spomenici

Na sjednici produžen režim zaštite za 12 dobara s Liste peticija

Avaz.ba
12.10.2019 11:37

Morića han na Baščaršiji

Foto: Avaz

Članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donijeli su odluku o proglašenju pet novih nacionalnih spomenika.

Izmjene i dopune

Predsjedavajući Goran Milojević i članovi Radoje Vidović i Amir Pašić donijeli su na 32. sjednici odluku o proglašenju Morića hana, Sahat kule, Hadžijske (Vekil Harčove), Čekrekčijine i Bijele džamije (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu nacionalnim spomenicima BiH. 

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna prvobitnih odluka su, između ostalog, definiranje mjera zaštite u skladu s trenutnim stanjem, utvrđenim na osnovu monitoringa.

Mjere zaštite

Neki od razloga su i izazovi i pritisci kojima su spomenici izloženi te kategorizacija i revalorizacija, odnosno usklađivanje mjera zaštite pojedinačnih nacionalnih spomenika. 

Na sjednici je produžen režim zaštite za 12 dobara s Liste peticija.

Komentari

NA VRH