SARAJEVO Tematska sjednica

Skupština KS usvojila niz zaključaka: Pročitajte šta donose reforme u obrazovanju

U naredna četiri mjeseca Vlada i Skupština KS će optimizirati i usvojiti Strategiju razvoja obrazovanja i nauke KS

Sl. M. / Avaz.ba
23.10.2019 07:46

Obraćanje ministrice Bogunić

Foto: Skupština KS

Cjelodnevna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo posvećena stanju u oblasti obrazovanja i nauke okončana je jučer usvajanjem niza zaključaka koji za cilj imaju reformu i unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo. 

U jednom od zaključaka se navodi da će biti oformljeno posebno ekspertsko tijelo koje će u koordinaciji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS rukovoditi reformskim procesima u obrazovnom sistemu KS. Ovo tijelo imat će obavezu kvartalnog informiranja Skupštine o poduzetim aktivnostima. 

Kako je zaključeno, u naredna četiri mjeseca Vlada i Skupština KS će optimizirati i usvojiti Strategiju razvoja obrazovanja i nauke KS, usklađenu s postojećim strategijama na državnom nivou i zvaničnim evropskim standardima.

  • Tematska sjednica
    Tematska sjednica Foto: Skupština KS

Zaključeno je također da se u narednih šest mjeseci usvoje izmjene svih postojećih, kao i generiraju nedostajući zakoni u cilju stvaranja stabilnog pravnog okvira za proces reforme obrazovnog sistema u KS.

U narednih 12 mjeseci ustanovit će se i pokrenuti procesi uspostavljanja modela licenciranja prosvjetnih radnika kao mjere za osiguravanje i kreiranje kvalitetnog nastavno-odgojnog kadra u svim predškolskim institucijama kao i u osnovnim i srednjim školama.

Obaveza zakonodavne i izvršne vlasti je i stvaranje uvjeta u kojima će u potpunosti biti poštivana autonomija akademske zajednice, još jedan je zaključak.

Također, u roku od 12 mjeseci Skupština i Vlada KS osigurat će potpuno uspostavljanje Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. Isti rok je određen i za uspostavljanje Fondacije za razvoj naučno-istraživačke djelatnosti u KS.

Najkasnije u roku od tri mjeseca održat će se ranije zakazana tematska sjednica o procesu inkluzije sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja.

Usvojen je i zaključak da se u Budžetu KS otvori nova stavka pod nazivom "Reforma obrazovnog sistema" te da se u budžetu za 2020. godinu izdvoje odgovarajuća sredstva za ovu namjenu.

Zaključci su usvojeni na prijedlog Skupštinske komisije za obrazovanje i nauku, a među njima je navedeno i to "da je osnovna misija reforme obrazovnog sistema prihvatanje obrazovanja kao životnog stila, kao i da je ta reforma generacijski projekt i kao takva treba da predstavlja najveći prioritet u radu Skupštine u narednim desetljećima".

Na prijedlog zastupnika Elvisa Vrete, usvojen je i zaključak u kojem se traži od Vlade KS i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da se u nacrtu budžeta za 2020. godinu planiraju i izdvoje sredstva za sve hitne intervencije po pitanju infrastrukture za objekte obrazovnih ustanova, kako bi se stekli normalni uslovi za rad.

Usvojen je i prijedlog zaključka zastupnika Sabahudina Delalića da Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih donese posebnu uredbu kojom bi se zakonski omogućilo roditeljima djece s poteškoćama u razvoju da završe započete studije po započetom planu i programu studiranja a kao osnov za to bi se mogao uzeti član 177. Statuta UNSA-e uz predočenje adekvatne medicinske dokumentacije djeteta. U obrazloženju prijedloga ovog zaključka navedno je da su neki od roditelja, zbog brige o svom djetetu i liječenja djeteta, zapostavili vlastito obrazovanje u poodmaklim fazama studija, zakasnili izvršiti administrativne obaveze na fakultetu te ostali bez mogućnosti dovršenja započetog studija.

Formiranje novog ministarstva

Na prijedlog Kluba SDA usvojen je zaključak da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pokrene izmjene i dopune ili usvajanje novih zakona za sve nivoe obrazovanja u redovnoj proceduri, uz konsultacije svih zainteresiranih strana na koje se zakoni odnose.

Također se nalaže rukovodstvu UNSA da bez daljnjeg odlaganja podzme sve zakonske aktivnosti s ciljem pravne integracije UNSA, odnosno usklađivanja pravnog statusa UNSA i njegovih članica sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Usvojen je i zaključak da Ministarstvo i Vlada KS razmotre opravdanost formiranja novog ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju a da postojeće ministarstvo bude ministarstvo za predškolsko, osnovo i srednje obrazovanje.

Svoj doprinos današnjoj diskusiji kroz stavove, mišljenja i prijedloge o odgojno-obrazovnim procesima dali su i predstavnici Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri ", Servis centra za porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu", Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS, Vijeća roditelja i Javne ustanove"Mjedenica", Memić Kasim, roditelj djeteta koje pohađa nastavu u JU Centar "Vladimir Nazor", rektor Univerziteta u Sarajevu, te predstavnici Asocijacije srednjoškolaca, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja , nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS, Vijeća mladih KS i Udruženja direktora sarajevskih osnovnih

Komentari

NA VRH