SARAJEVO Sprečavanje širenja zaraze uzrokovane koronavirusom

Štab civilne zaštite KS naredio intenziviranje zimskog održavanja puteva

Avaz.ba

Sarajevo

Foto: AFP


Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je naredio općinskim štabovima civilne zaštite i Direkciji za puteve KS da intenziviraju aktivnosti na zimskom održavanju lokalnih puteva, a koji su u njihovoj nadležnosti. 

Ističu i kako se nastavlja sa svim ostalim započetim aktivnostima na provođenju preventivnih mjera, odluka i naredbi koje imaju za cilj sprečavanje širenja zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Tako su, u saradnji sa općinskim štabovima civilne zaštite, nastavljene planske aktivnosti čišćenja i dezinfekcije ulica, trotoara i drugih javnih površina, a koje provode KJKP „Rad“ i pravna lica koje su angažirale općine.

Također, po nalogu Štaba, Služba za veterinarske poslove nastavlja sa planskom dezinfekcijom javnih objekata i površina.  Kada su pitanju općinske službe civilne zaštite, ističemo poduzete aktivnosti općinskih službi civilne zaštite Centar, Novo Sarajevo i Hadžići.  

  • Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo

    Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo

    Foto: Vlada KS


U skladu sa zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite Centar, Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice pokrenula je procedure javnih nabavki materijalno-tehničkih sredstva za potrebe zadravstvenih ustanova na području ove općine.  

- Kako smo najavili jučer, radi se o nabavci sanitetskog kombi vozila za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te dva seta termalnih hibridnih mrežnih kamera. Ovim nabavkama će se nabaviti još i dva (2) kontejnera za trijažu pacijenata zdravstvenim ustanovama na području ove općine, te devet (9) manjih termalnih kamera za potrebe zgrade Općine i zdravstvenih ustanova - navedeno je u saopćenju. 

Općinski štab civilne zaštite Novo Sarajevo je, u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od koronavirusa, odobrio finansijska sredstva za nabavku: dva respiratora za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, dvije (2) termo kamere za detektovanje temperature kod građana, 1.500 prehrambeno-higijenski paketa za socijalno ugrožene i 450 paketa za porodilje, zaštitnih maski, rukavica i druge zaštitne opreme, nabavka dozatora i dezinfekcijski sredstava za objekte Općine, druge javne ustanove i javne površine, angažman pojedinaca, jedinica i službi civilne zaštite i kao i za angažiranje drugih pravnih lica koji učestvuju u dezinfekciji javnih površina.

Općinski štab civilne zaštite Hadžići je, putem općinskih službi, osigurao određenu količinu zaštitne opreme i sredstava - rukavica, maski, čizama i sredstava za dezinfekciju, koja su podijeljena uposlenicima Policijske uprave, Doma zdravlja, Vatrogasnom društvu, Centru za socijalni rad i Službi za vodosnabdijevanje i asanaciju terena.

U protekla 24 sata i svi ostali općinski štabovi civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo kontinuirano su radili na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na kreiranju spiskova osoba starijih iznad 65 godina koji žive sami na području njihovih općina, te na nabavci neophodne zaštite opreme i sredstava.

NA VRH

Podijeli članak na