KANTON SARAJEVO Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Počinje isplata socijalnih davanja za mart

Naknade će se moći podići u poslijepodnevnim satima

Avaz.ba

Vlada: Uplaćeno 953.790,57 KM

Foto: Arhiv


Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će svoje naknade moći podići u poslijepodnevnim satima sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo 953.790,57 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec mart 2020.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.163 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

NA VRH

Podijeli članak na