SKUPŠTINA Jednoglasna odluka zaspupnika Kantona Sarajevo

Usvojene izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca

Zastupnici su usvojili i inicijativu da se ulica, koja spaja ulice Gornja Breka - Nedžada Mušića na području općine Centar daje naziv "Ulica Adnan Aslani"

A. Č. / Avaz.ba

Sjednica se održava online

Foto: Printscreen


Skupština Kantona Sarajevo je nakon rasprave jednoglasno usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH.

Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak pravca, sredstava za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava članova porodica šehida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branioca, demobiliziranih branioca, dobrovoljaca, organizatora otpora, veterana i ratnih vojnih zarobljenika, kao lica zaslužnih u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo.

  • Sjednica se održava online

    Sjednica se održava online

    Foto: Printscreen


Ministar za boračka pitanja KS-a Hajrudin Grabovica kazao je da je na inicijativu Saveza dobitnika ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" izmijenjen datum prijave za ostvarivanje prava na novčanu pozajmicu i dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba te da se kao relevantno uzima provedeno vrijeme od deset godina neprekidnog boravka u Kantonu prije dana objave Javnog poziva za ostvarivanje tog prava.

Istakao je da je uvedeno i novo pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, kao i uslovi i kriteriji za ostvarivanje tog prava na nivou Kantona.

- Novo pravo je i personalna asistencija za ratne vojne invalide - paraplegičare i 100 posto ratne vojne invalide prve grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe - naglasio je ministar.

U nastavku sjednice zastupnici su usvojili i inicijativu da se ulica, koja spaja ulice Gornja Breka - Nedžada Mušića na području općine Centar daje naziv "Ulica Adnan Aslani".

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na