SKUPŠTINA KS Danas nastavak online sjednice

Sabina Sarajlija odgovara na pitanja zastupnuka o radu Tužilaštva KS

Na dnevnom redu se nalazi i informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini

A. Č. / Avaz.ba
19.05.2020 10:35

Glavna tužiteljica odgovara na pitanja zastupnika

Foto: Printscreen

U nastavku online sjednice skupštine Kantina Sarajevo zastupnici će razmatrati izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2019. godinu.

Na pitanja zastupnika trenutno odgovara glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija.

Na dnevnom redu se nalazi i informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini, zatim Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu, kao i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine.

Zastupnici će danas razmatrati izvještaje o poslovanju Kantonalne javne ustanove Gerontološki centa Sarajevo za 2019. godinu, Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu, zatim Kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište za 2019. godinu, Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019, Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad za 2019. godinu, te Kantonalne javne ustanove Odgojni centar Kantona Sarajevo za 2019. godinu i Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo za 2019. godinu. 
  • Sjednica se održava online
    Sjednica se održava online Foto: Printscreen

Pred zastupnicima bit će i Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na tekst Nacrta Zakona o podršci porodici sa djecom u FBiH i na tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, te Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za prošlu godinu.

Razmatrat će se i informacije o utrošku sredstava za projekat Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate, informacija uloga Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo tokom pandemije izazvane koronavirusom, informacija o potpisivanju ugovora između KJP ZOI ‘84 OCS d.o.o. Sarajevo i firme "Domo Art" o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici, te informacija o uplati sredstava iz budžeta KS web portalu Sarajevska sehara.ba.

Komentari

NA VRH