ODLUKE Prijedlog upućen Gradskom vijeću

Abdulah Skaka na kraju mandata Grad Sarajevo zadužuje za 10 miliona KM

Kao razlog za zaduženje Grada Sarajeva istaknuta je činjenica da je za 2020. usvojen razvojni budžet, ali je zbog pandemije koronavirusa on manji za tri miliona KM

Avaz.ba

Skaka : Uputio Gradskom vijeću prijedlog odluke

Foto: Agencije


Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka uputio je Gradskom vijeću prijedlog odluke o zaduživanju kreditom kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 10 miliona KM.

U odluci je precizirano kako bi se sredstva trebala utrošiti u izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva, sanacija zacjevljenog dijela Bistričkog potoka, projekat objekta ugostiteljskog turističkog sadržaja i vanjskog uređenja lokaciji Čolina kapa, iluminacija objekata u Gradu Sarajevu, projekat izrade kanalizacionog sisteme za potrebe gornje stanice žičare, pjeskarenje kamenih zidova korita Miljacke, poslovni objekat Vidikovac sa vanjskim uređenjem, sanacija zacjevljenog dijela Ramića potoka, rekonstrukcija parka "FIS", rekonstrukcija "Muzeja Vijećnice", rekonstrukcija i rehabilitacija zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, projekat sanacije tunela Ciglane, idejni projekat uređenja platoa Kasarne Jajce, rekonstrukcija objekta Vječna vatra i projekat zatvaranje terase bazena Otoka.

  • Skaka : Uputio Gradskom vijeću prijedlog odluke

    Skaka : Uputio Gradskom vijeću prijedlog odluke

    Foto: Agencije


Rok otplate kredita je 144 mjeseca, a osiguran je grejs period od 12 mjeseci. Kamatna stopa je 2,5 posto, a obaveze će se izmirivati plaćanjem mjesečnih rata.

- Svrha kreditnog zaduženja je realizacija kapitalnih projekata od značaja za grad Sarajevo, čija otplata će se vršiti iz budžeta Grada Sarajeva, te će sredstva potrebna za otplatu kredita biti planirana u budžetu Grada Sarajeva, u svim godinama otplate- navedeno je u odluci.

Abdulah Skaka u posljednjoj je godini svog mandata, a na lokalni naredni izbori koji se očekuju u novembru ove godine trebala bi birati novu vlast u glavnom gradu BiH.

Kao razlog za zaduženje Grada Sarajeva istaknuta je činjenica da je za 2020. usvojen razvojni budžet, ali je zbog pandemije koronavirusa on manji za tri miliona KM.

Obzirom da je Grad Sarajevo započeo niz projekata i zaključeni su ugovori o realizaciji istih sa izabranim ponuđačima, stvorena je obaveza za njihovu daljnju realizaciju i plaćanje do sada urađenog, što je umnogome otežano zbog priliva sredstava u Budžet Grada Sarajeva. Sa tim u vezi, Grad Sarajevo se obratio Razvojnoj banci FBiH, za iznalaženje mogućnosti kreditnog zaduženja, po povoljnim uslovima- navodi se u obrazloženju.

Više o temi Abdulah Skaka

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na