VAŽE NOVA PRAVILA

Vlada KS usvojila Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenih pitanja mladih za ovu godinu

Kupoprodajna cijena stana ili kuće ne smije prelaziti iznos od 100.000 KM

A. Č. / Avaz.ba
25.06.2020 14:38

Novi tekst odluke kao i propisani uvjeti za ostvarivanje ovog prava osiguravaju potpuno transparentan i pravedniji sistem raspodjele budžetskog novca

Foto: Ilustracija

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenih pitanja mladih u Kantonu Sarajevo za ovu godinu.

Kako je naveo resorni ministar Faruk Kapidžić, novi tekst odluke kao i propisani uvjeti za ostvarivanje ovog prava osiguravaju potpuno transparentan i pravedniji sistem raspodjele budžetskog novca mladim osobama koje po prvi put rješavaju stambeno pitanje. 

Odlukom je precizirano da “Ministarstvo na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih, svim podnosiocima zahtjeva sa konačne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovom odlukom, isplaćuje novčana sredstva u jednakom iznosu, koji se dobije kada se ukupna sredstva obezbijeđena u Budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu, u iznosu od 550.000 KM, podijele sa brojem kandidata sa konačne liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i taj iznos ne može biti veći od 10.000 KM".

- Propisani uvjeti koje će podnosilac zahtjeva morati ispuniti su: da je starosne dobi od navršenih 18 godina do navršenih 35 godina u momentu podnošenja zahtjeva, da je državljanin Bosne i Hercegovine, kao i da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo u toku posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva. Uvjeti su i da podnosilac zahtjeva i njegov bračni ili vanbračni partner nemaju riješeno stambeno pitanje, da nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom, da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra bračnog ili vanbračnog partnera podnosioca zahtjeva - saopćeno je.

  • Kupoprodajna cijena stana ili kuće ne smije prelaziti iznos od 100.000 KM
    Kupoprodajna cijena stana ili kuće ne smije prelaziti iznos od 100.000 KM Foto: Ilustracija

Uvjeti za podnošenje zahtjeva su i zaključen notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće u periodu od 26. juna 2019. godine zaključno sa 30-tim danom prije dana objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, te da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 100.000 KM, prema rješenju poreske uprave o razrezu poreza na promet nepokretnosti, a za stan u novogradnji (prvo prometovanje nekretnine), prema ugovoru o kupoprodaji stana.

Također je kao uslov propisano i to da podnosilac zahtjeva ili njegov bračni ili vanbračni partner nisu ostvarili pravo po projektu Ministarstva za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, po projektu Ministarstva za rješavanje stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana ili po projektu Ministarstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, što Ministarstvo utvrđuje na osnovu službene evidencije.

Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće kao kupci zaključila dva lica, podnosilac zahtjeva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, može biti samo jedno od njih, uz obavezu da drugi kupac da izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da je saglasan da on bude podnosilac zahtjeva, propisano je također.

Po riječima ministra Kapidžića, Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

- Ministarstvo će odmah po stupanju na snagu Odluke, raspisati javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih koji će biti objavljen u jednim od dnevnih novina, na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo, web stranici Kantona Sarajevo i web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, sa rokom ne kraćim od 30 dana za podnošenje zahtjeva - istaknuto je.

Komentari

NA VRH